Posted by on 18 września 2019

Znaczenie wulkanizacji. Kauczuk jako surowiec zawdzięcza swe znaczenie: 1. własnościom fizycznym, jakie posiada miękki zwulkanizowany kauczuk, i 2. plastycznym własnościom mastykowanego, niewulkanizowanego kauczuku, co znacznie ułatwia przerób. Kauczuk możemy poddawać wszelkim procesom stosowanym w technologii. Zmiana, jaka w nim zachodzi pod wpływem wulkanizacji, jest zasadnicza. Wulkanizacja, którą zwykle prowadzimy przez ogrzewanie kauczuku z siarką, powoduje zmianę jego podstawowych własności. Najlepiej to obrazuje porównanie własności kauczuku przed wulkanizacją i po wulkanizacji. Własności kauczuku niewulkanizowanego : a. mała wytrzymałość na rozciąganie. b. ograniczona elastyczność, c. mała zdolność odzyskiwania pierwotnej postaci, d. zachowywanie zniekształceń w dużym stopniu, e. znaczna skłonność do płynięcia, f. odporność na działanie ciepła w wąskim zakresie temperatur g. termoplastyczność, h. rozpuszczalność, i. lepkość. Własności kauczuku wulkanizowanego: a. duża wytrzymałość na rozciąganie, b. znaczna elastyczność, c. duża zdolność odzyskiwania pierwotnej postaci, d. zachowywanie zniekształceń w małym stopniu, e. mała skłonność do płynięcia, f. odporność na działanie ciepła w szerokim zakresie temperatur, g. brak plastyczności, h. Nierozpuszczalność, i. brak lepkości. [hasła pokrewne: mrówka radomsko godziny otwarcia , mrówka prudnik , ramki na zdjęcia allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka prudnik mrówka radomsko godziny otwarcia ramki na zdjęcia allegro