Posted by on 6 września 2019

ZASADY STOSOWANIA EMULSJI ANIONOWYCH I KATIONOWYCH DO ROBOT DROGOWYCH . 4.1. Uwagi ogólne Ogólny zakres stosowania emulsji anionowych i kationowych do rożnego rodzaju robót drogowych został pokrótce omówiony poprzednio. Trzeba jednak pamiętać, że tam gdzie chodzi o szybkie oddanie wykonanych robót drogowych do eksploatacji, należy stosować emulsje kationowe, które po rozpadzie szybciej niż emulsje anionowe wiążą asfaltem ziarna agregatu mineralnego między sobą, jak również szybciej następuje przy ich użyciu wiązanie błonki asfaltowej z powierzchnią ziarn agregatu mineralnego. Przy użyciu emulsji kationowej wiązanie asfaltu z jej rozpadu następuje natychmiast w wyniku szybko przebiegającej reakcji chemicznej. Rezultatem tejże jest usunięcie wody z powierzchni wspomnianych ziarn kruszywa mineralnego. Pozostaje do wyparowania w tym przypadku tylko ta część wody, która znajduje się między otoczonymi asfaltem ziarnami kruszywa i która nie miała mo ności odpłynąć z chwilą rozpadu emulsji następuje to jednak dość szybko. Przy użyciu zaś emulsji anionowej reakcja wiązania asfaltu z jej rozpadu z powierzchnią ziarn agregatu mineralnego następuje znacznie wolniej, niż przy użyciu emulsji kationowej, ze względu na mniejszą aktywność emulgatorów anionowych. Część wody, która po otoczeniu ziarn agregatu mineralnego asfaltem została między błonką tego asfaltu a powierzchnią otoczonych ziarn, musi wyparować, przenikając przez tę błonkę, żeby nastąpiło jej właściwe związanie z powierzchnią otoczonych ziarn agregatu mineralnego. [hasła pokrewne: olx świebodzin, rozmiary rur miedzianych, ujemny logarytm ]

Powiązane tematy z artykułem: olx świebodzin rozmiary rur miedzianych ujemny logarytm

Posted by on 6 września 2019

ZASADY STOSOWANIA EMULSJI ANIONOWYCH I KATIONOWYCH DO ROBOT DROGOWYCH . 4.1. Uwagi ogólne Ogólny zakres stosowania emulsji anionowych i kationowych do rożnego rodzaju robót drogowych został pokrótce omówiony poprzednio. Trzeba jednak pamiętać, że tam gdzie chodzi o szybkie oddanie wykonanych robót drogowych do eksploatacji, należy stosować emulsje kationowe, które po rozpadzie szybciej niż emulsje anionowe wiążą asfaltem ziarna agregatu mineralnego między sobą, jak również szybciej następuje przy ich użyciu wiązanie błonki asfaltowej z powierzchnią ziarn agregatu mineralnego. Przy użyciu emulsji kationowej wiązanie asfaltu z jej rozpadu następuje natychmiast w wyniku szybko przebiegającej reakcji chemicznej. Rezultatem tejże jest usunięcie wody z powierzchni wspomnianych ziarn kruszywa mineralnego. Pozostaje do wyparowania w tym przypadku tylko ta część wody, która znajduje się między otoczonymi asfaltem ziarnami kruszywa i która nie miała mo ności odpłynąć z chwilą rozpadu emulsji następuje to jednak dość szybko. Przy użyciu zaś emulsji anionowej reakcja wiązania asfaltu z jej rozpadu z powierzchnią ziarn agregatu mineralnego następuje znacznie wolniej, niż przy użyciu emulsji kationowej, ze względu na mniejszą aktywność emulgatorów anionowych. Część wody, która po otoczeniu ziarn agregatu mineralnego asfaltem została między błonką tego asfaltu a powierzchnią otoczonych ziarn, musi wyparować, przenikając przez tę błonkę, żeby nastąpiło jej właściwe związanie z powierzchnią otoczonych ziarn agregatu mineralnego. [hasła pokrewne: olx świebodzin, rozmiary rur miedzianych, ujemny logarytm ]

Powiązane tematy z artykułem: olx świebodzin rozmiary rur miedzianych ujemny logarytm