Posted by on 11 lipca 2019

Właściwości normowe preparatów upłynniających lub zmiękczających asfalt. Te właściwości preparatów stosowanych do produkcji emulsji, określa się na podstawie badań przewidzianych odnośnymi normami. 3.5.3.16. Właściwości asfaltu otrzymanego z rozpadu emulsji Badanie polega na określeniu właściwości asfaltu wyekstrahowanego z otoczonego grysu lub z mieszanki mineralno-asfaltowej, których ziarna zostały otoczone tym asfaltem przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej. To samo dotyczy badań asfaltu, który został otrzymany przez sztuczny rozpad emulsji. Metody badań asfaltu otrzymanego z emulsji są takie same, jak te, które stosuje się do normowych asfaltów drogowych ponaftowych i są przewidziane w normie PN-65/C-96170. Wyniki badań asfaltu pochodzącego z rozpadu emulsji, powinny odpowiadać przynajmniej właściwościom przewidzianym w normie PN–65/C-96170 dla czystego asfaltu ponaftowego odpowiedniej marki, który został poddany podgrzewaniu przez 5 ,5 godziny w temperaturze T 163°C. [przypisy: olx chorzów, mrówka radomsko godziny otwarcia, sklep kaja ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka radomsko godziny otwarcia olx chorzów sklep kaja

Posted by on 11 lipca 2019

Właściwości normowe preparatów upłynniających lub zmiękczających asfalt. Te właściwości preparatów stosowanych do produkcji emulsji, określa się na podstawie badań przewidzianych odnośnymi normami. 3.5.3.16. Właściwości asfaltu otrzymanego z rozpadu emulsji Badanie polega na określeniu właściwości asfaltu wyekstrahowanego z otoczonego grysu lub z mieszanki mineralno-asfaltowej, których ziarna zostały otoczone tym asfaltem przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej. To samo dotyczy badań asfaltu, który został otrzymany przez sztuczny rozpad emulsji. Metody badań asfaltu otrzymanego z emulsji są takie same, jak te, które stosuje się do normowych asfaltów drogowych ponaftowych i są przewidziane w normie PN-65/C-96170. Wyniki badań asfaltu pochodzącego z rozpadu emulsji, powinny odpowiadać przynajmniej właściwościom przewidzianym w normie PN–65/C-96170 dla czystego asfaltu ponaftowego odpowiedniej marki, który został poddany podgrzewaniu przez 5 ,5 godziny w temperaturze T 163°C. [przypisy: olx chorzów, mrówka radomsko godziny otwarcia, sklep kaja ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka radomsko godziny otwarcia olx chorzów sklep kaja