Posted by on 6 września 2019

Właściwości normowe preparatów upłynniających lub zmiękczających asfalt. Te właściwości preparatów stosowanych do produkcji emulsji, określa się na podstawie badań przewidzianych odnośnymi normami. 3.5.3.16. Właściwości asfaltu otrzymanego z rozpadu emulsji Badanie polega na określeniu właściwości asfaltu wyekstrahowanego z otoczonego grysu lub z mieszanki mineralno-asfaltowej, których ziarna zostały otoczone tym asfaltem przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej. To samo dotyczy badań asfaltu, który został otrzymany przez sztuczny rozpad emulsji. Metody badań asfaltu otrzymanego z emulsji są takie same, jak te, które stosuje się do normowych asfaltów drogowych ponaftowych i są przewidziane w normie PN-65/C-96170. Wyniki badań asfaltu pochodzącego z rozpadu emulsji, powinny odpowiadać przynajmniej właściwościom przewidzianym w normie PN–65/C-96170 dla czystego asfaltu ponaftowego odpowiedniej marki, który został poddany podgrzewaniu przez 5 ,5 godziny w temperaturze T 163°C. [przypisy: olx chorzów, mrówka radomsko godziny otwarcia, sklep kaja ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka radomsko godziny otwarcia olx chorzów sklep kaja

Posted by on 6 września 2019

Właściwości normowe preparatów upłynniających lub zmiękczających asfalt. Te właściwości preparatów stosowanych do produkcji emulsji, określa się na podstawie badań przewidzianych odnośnymi normami. 3.5.3.16. Właściwości asfaltu otrzymanego z rozpadu emulsji Badanie polega na określeniu właściwości asfaltu wyekstrahowanego z otoczonego grysu lub z mieszanki mineralno-asfaltowej, których ziarna zostały otoczone tym asfaltem przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej. To samo dotyczy badań asfaltu, który został otrzymany przez sztuczny rozpad emulsji. Metody badań asfaltu otrzymanego z emulsji są takie same, jak te, które stosuje się do normowych asfaltów drogowych ponaftowych i są przewidziane w normie PN-65/C-96170. Wyniki badań asfaltu pochodzącego z rozpadu emulsji, powinny odpowiadać przynajmniej właściwościom przewidzianym w normie PN–65/C-96170 dla czystego asfaltu ponaftowego odpowiedniej marki, który został poddany podgrzewaniu przez 5 ,5 godziny w temperaturze T 163°C. [przypisy: olx chorzów, mrówka radomsko godziny otwarcia, sklep kaja ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka radomsko godziny otwarcia olx chorzów sklep kaja