Posted by on 9 września 2019

Wartość pH, jako wykładnik stężenia jonów wodorowych (H+), wyrażony jest przez ujemny logarytm ze stężenia tych jonów. Skalę dla pH przyjęto (Sorensen) 14-punktową 10-1, 10-14, to jest stężenie 1/10. Dla czystej wody stężenie jonów wodorowych wynosi około 10-7, a więc jej pH wynosi 7, to jest stężenie jonów wodorowych równe jest 1: 10000000. Roztwory wodne o pH 7 są zasadowe (alkaliczne). Ich odczyn alkaliczny jest tym większy, im wartość bezwzględna wykładnika jest większa, to jest im mniejsze jest stężenie jonów wodorowych w badanym roztworze. 2) Pomiar kwasowości fazy wodnej (rozpraszającej) pehametrem należy z konieczności przeprowadzać przy produkcji emulsji. Pomiar ten można wykonywać również przy określaniu kwasowości gotowej emulsji, lecz wówczas bywa on mniej dokładny z powodu oblepienia elektrod asfaltem; trudniejsze jest oczyszczenie elektrod po dokonanym pomiarze oraz znacznie szybsze ich zużycie. 3) Należy mieć również w zapasie jedną lub kilka par elektrod, gdyż szybko się one zużywają. 4) Dokładność odczytu na skali pehametru powinna być nie mniejsza niż 0,1 pH. 5) Badanie przeprowadza się w temperaturze + 20-25°C. 6) Przy sprawdzaniu kwasowości przygotowanej fazy wodnej w czasie produkcji emulsji badanie przeprowadza się dwukrotnie. 7) Różnica badań przy określaniu kwasowości tej samej cieczy nie powinna być większa niż ± 0,3 pH. Oznaczenia te zaleca się stosować przy badaniach pełnych. [hasła pokrewne: sklep kaja, średnice rur miedzianych, mrówka radomsko godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka radomsko godziny otwarcia sklep kaja średnice rur miedzianych

Posted by on 9 września 2019

Wartość pH, jako wykładnik stężenia jonów wodorowych (H+), wyrażony jest przez ujemny logarytm ze stężenia tych jonów. Skalę dla pH przyjęto (Sorensen) 14-punktową 10-1, 10-14, to jest stężenie 1/10. Dla czystej wody stężenie jonów wodorowych wynosi około 10-7, a więc jej pH wynosi 7, to jest stężenie jonów wodorowych równe jest 1: 10000000. Roztwory wodne o pH 7 są zasadowe (alkaliczne). Ich odczyn alkaliczny jest tym większy, im wartość bezwzględna wykładnika jest większa, to jest im mniejsze jest stężenie jonów wodorowych w badanym roztworze. 2) Pomiar kwasowości fazy wodnej (rozpraszającej) pehametrem należy z konieczności przeprowadzać przy produkcji emulsji. Pomiar ten można wykonywać również przy określaniu kwasowości gotowej emulsji, lecz wówczas bywa on mniej dokładny z powodu oblepienia elektrod asfaltem; trudniejsze jest oczyszczenie elektrod po dokonanym pomiarze oraz znacznie szybsze ich zużycie. 3) Należy mieć również w zapasie jedną lub kilka par elektrod, gdyż szybko się one zużywają. 4) Dokładność odczytu na skali pehametru powinna być nie mniejsza niż 0,1 pH. 5) Badanie przeprowadza się w temperaturze + 20-25°C. 6) Przy sprawdzaniu kwasowości przygotowanej fazy wodnej w czasie produkcji emulsji badanie przeprowadza się dwukrotnie. 7) Różnica badań przy określaniu kwasowości tej samej cieczy nie powinna być większa niż ± 0,3 pH. Oznaczenia te zaleca się stosować przy badaniach pełnych. [hasła pokrewne: sklep kaja, średnice rur miedzianych, mrówka radomsko godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka radomsko godziny otwarcia sklep kaja średnice rur miedzianych