Posted by on 8 września 2019

W ten sam sposób dokonuje się pomiaru warstwy osadzonej na dnie cylindra (cząstek) asfaltu. Nie pochodzi ona z rozpadu emulsji i daje się łatwo zhomogenizować przez przemieszanie z pozostałą emulsją i częściowo oddzieloną fazą wodną, wymienioną poprzednio. Jeżeli wydzielona na dnie cylindra warstwa asfaltu nie jest zupełnie dobrze widoczna na skali pomiarowej cylindra, to pomiar jej można wykonać sondą pomiarową (zakończoną dyskiem), umieszczając ją (wizualnie i na wyczucie) raz na wierzchu warstwy asfaltu, a drugi raz na dnie cylindra. Różnica pomiarów jest grubością osadzonej warstwy asfaltu. Uwaga Warstwa nieco zanieczyszczonej i zabarwionej wody (fazy wodnej) wydziela się najczęściej na powierzchni próbki. Warstwa ta może się również wydzielić na samym dnie cylindra i w każdym innym miejscu między dnem cylindra i powierzchnią próbki. Zjawisko to nazywamy stratyfikacją fazy wodnej. Nie ma ono wpływu na wynik badania, jeżeli tylko emu lsja nie wykazuje cech rozpadu i wydzielona woda daje się rozprowadzić przez mieszanie. 3.5.3.12. Rozpad emulsji na grysach kamiennych Metoda badania polega na otoczeniu 10 g emulsji grysów kamiennych o wymiarach 8+12 mm (przechodzących całkowicie przez sito o oczkach okrągłych 12 mm i pozostających całkowicie na sicie o oczkach 8 mm) w ilości 100 g i określeniu czasu rozpadu badanej emulsji na powierzchni ziarn grysu. Do badania używane są: 1) 2 parowniczki porcelanowe o średnicy 10+12 cm, 2) 10+12 parowniczek porcelanowych o średnicy 5+6 cm, zależnie od potrzeby, 3) 1 bagietka (pręt szklany albo porcelanowy), [patrz też: tamagotchi allegro, mrówka prudnik, sklep kaja ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka prudnik sklep kaja tamagotchi allegro

Posted by on 8 września 2019

W ten sam sposób dokonuje się pomiaru warstwy osadzonej na dnie cylindra (cząstek) asfaltu. Nie pochodzi ona z rozpadu emulsji i daje się łatwo zhomogenizować przez przemieszanie z pozostałą emulsją i częściowo oddzieloną fazą wodną, wymienioną poprzednio. Jeżeli wydzielona na dnie cylindra warstwa asfaltu nie jest zupełnie dobrze widoczna na skali pomiarowej cylindra, to pomiar jej można wykonać sondą pomiarową (zakończoną dyskiem), umieszczając ją (wizualnie i na wyczucie) raz na wierzchu warstwy asfaltu, a drugi raz na dnie cylindra. Różnica pomiarów jest grubością osadzonej warstwy asfaltu. Uwaga Warstwa nieco zanieczyszczonej i zabarwionej wody (fazy wodnej) wydziela się najczęściej na powierzchni próbki. Warstwa ta może się również wydzielić na samym dnie cylindra i w każdym innym miejscu między dnem cylindra i powierzchnią próbki. Zjawisko to nazywamy stratyfikacją fazy wodnej. Nie ma ono wpływu na wynik badania, jeżeli tylko emu lsja nie wykazuje cech rozpadu i wydzielona woda daje się rozprowadzić przez mieszanie. 3.5.3.12. Rozpad emulsji na grysach kamiennych Metoda badania polega na otoczeniu 10 g emulsji grysów kamiennych o wymiarach 8+12 mm (przechodzących całkowicie przez sito o oczkach okrągłych 12 mm i pozostających całkowicie na sicie o oczkach 8 mm) w ilości 100 g i określeniu czasu rozpadu badanej emulsji na powierzchni ziarn grysu. Do badania używane są: 1) 2 parowniczki porcelanowe o średnicy 10+12 cm, 2) 10+12 parowniczek porcelanowych o średnicy 5+6 cm, zależnie od potrzeby, 3) 1 bagietka (pręt szklany albo porcelanowy), [patrz też: tamagotchi allegro, mrówka prudnik, sklep kaja ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka prudnik sklep kaja tamagotchi allegro