Posted by on 8 września 2019

Trwałość emulsji . Metoda badania trwałości emulsji polega na określeniu jej właściwości i zgodności wyników badań z wymaganiami technicznymi, po ustalonym w przepisach terminie przechowywania emulsji w odpowiednich zbiornikach. Takie badanie wymaga użycia: 1) aparatury zgodnej z poszczególnymi metodami i sposobami badań, 2) puszki z blachy stalowej, nie ocynkowanej, o średnicy d = 100 mm i wysokości h = 120 mm, 3) próbki emulsji. Dla wykonania badania, zgodnie z wymienionymi w niniejszych wytycznych metodami, należy pobrać próbki emulsji kationowej po co najmniej 4 tygodniach składowania w puszkach napełnionych do 4/5 objętości. Próbki emulsji anionowej pobiera się najwcześniej po 6 tygodniach. Uwagi: Emulsja, składowana nie krócej, niż cztery tygodnie, musi również odpowiadać wymaganiom technicznym. Dłuższy czas składowania emulsji kationowych, produkowanych na skalę techniczną, na razie jest przewidziany na 3 miesiące. We Francji termin skł adowania tego rodzaju emulsji przewidziany jest także na 3 miesiące, a w NRF tylko na 3 tygodnie. Ostatnie wymaganie jest jednak zbyt łagodne. [patrz też: ramki na zdjęcia allegro, olx chorzów, sklep kaja ]

Powiązane tematy z artykułem: olx chorzów ramki na zdjęcia allegro sklep kaja

Posted by on 8 września 2019

Trwałość emulsji . Metoda badania trwałości emulsji polega na określeniu jej właściwości i zgodności wyników badań z wymaganiami technicznymi, po ustalonym w przepisach terminie przechowywania emulsji w odpowiednich zbiornikach. Takie badanie wymaga użycia: 1) aparatury zgodnej z poszczególnymi metodami i sposobami badań, 2) puszki z blachy stalowej, nie ocynkowanej, o średnicy d = 100 mm i wysokości h = 120 mm, 3) próbki emulsji. Dla wykonania badania, zgodnie z wymienionymi w niniejszych wytycznych metodami, należy pobrać próbki emulsji kationowej po co najmniej 4 tygodniach składowania w puszkach napełnionych do 4/5 objętości. Próbki emulsji anionowej pobiera się najwcześniej po 6 tygodniach. Uwagi: Emulsja, składowana nie krócej, niż cztery tygodnie, musi również odpowiadać wymaganiom technicznym. Dłuższy czas składowania emulsji kationowych, produkowanych na skalę techniczną, na razie jest przewidziany na 3 miesiące. We Francji termin skł adowania tego rodzaju emulsji przewidziany jest także na 3 miesiące, a w NRF tylko na 3 tygodnie. Ostatnie wymaganie jest jednak zbyt łagodne. [patrz też: ramki na zdjęcia allegro, olx chorzów, sklep kaja ]

Powiązane tematy z artykułem: olx chorzów ramki na zdjęcia allegro sklep kaja