Scianki dzialowe z innych materialów

Wrz. 16, 2019 by

Ścianki działowe z innych materiałów Obok cegły dziurawki stosuje się do budowy ścianek działowych płyty żużlobetonowe, gazobetonowe, trzcinowo-gipsowe i wiórowo- -cementowe. Konstrukcja ścianki działowej z płyt żużlo-betonowych. Płyty wpuszczone są

SCIANY OSLONOWE

Wrz. 15, 2019 by

Sciana oslonowa wykonana jako jeden element montazowy

Wrz. 15, 2019 by

Ściana osłonowa wykonana jako jeden element montażowy składa się zazwyczaj z trzech warstw: licówki (powłoki) zewnętrznej chroniącej od wpływów atmosferycznych, licówki wewnętrznej, oraz wypełniającej je warstwy izolacyjnej (rdzenia). Jako licówkę

Grubosc scian oslonowych

Wrz. 14, 2019 by

Powłoki łączy się z rdzeniem najczęściej za pomocą sklejania, powłoki metalowe z rdzeniem metalowym też za pomocą zgrzewania. Przy użyciu niektórych materiałów piankowych, np. moltroprenu, doprowadza się do procesu plenienia

Przekrój pionowy przez konstrukcje okna wystawowego

Wrz. 12, 2019 by

W NRD wykonano w konstrukcji aluminiowej m. in. ściany oszklone budynku portowego dla obsługi podróżnych w Sassnitz. Przekrój pionowy przez konstrukcję okna wystawowego (typ Hoconal). Część stała składa się z

Umocowanie szyby do ramy drzwiowej

Wrz. 12, 2019 by

Umocowanie szyby do ramy drzwiowej: w systemie Domi kształtowniki przykrywające wciska się w odpowiednie występy uchwytów, przymocowanych do ramy; w systemie Glissa jeden kształtownik przymocowuje się śrubą wraz ze specjalną

CZYNNOSCI WARSZTATOWE.

Wrz. 12, 2019 by

Pak miekki stosuje sie do lepików

Wrz. 10, 2019 by

Różnice w ciężarach właściwych paku są spowodowane różną zawartością wolnego węgla. Przy większych zawartościach wolnego węgla ciężar właściwy paku rośnie. Pod względem chemicznym pak, oprócz wolnego węgla nierozpuszczalnego w benzenie,

Dyspersja skladników fazy rozproszonej w smole

Wrz. 10, 2019 by

Utrzymywanie się zawiesiny w stanie koloidalnym następuje dzięki zawartym w smole substancjom, odgrywającym rolę koloidów ochronnych. Substancje te tworzą otoczki dookoła cząstek wolnego węgla. Nie zostało dotąd wyjaśnione, które z

Wartosc pH, jako wykladnik stezenia jonów wodorowych (H+), wyrazony jest przez ujemny logarytm ze stezenia tych jonów

Wrz. 9, 2019 by

Wartość pH, jako wykładnik stężenia jonów wodorowych (H+), wyrażony jest przez ujemny logarytm ze stężenia tych jonów. Skalę dla pH przyjęto (Sorensen) 14-punktową 10-1, 10-14, to jest stężenie 1/10. Dla