Najważniejsze informacje w jednej dokumentacji

Wrz. 19, 2019 by

Istnieje wiele metod tworzenia od podstaw nowych budynków. Niezależnie od tego, którą z nich wybierzemy jako wiodącą, muszą być one tworzone zgodnie z zaleceniami ich projektanta. Projekty domów to zebrane

Składając wniosek o pozwolenie na budowę dołącz projekt domu

Wrz. 19, 2019 by

W myśl polskiego prawa, które podlega ciągłym zmianom, nie jest możliwe rozpoczęcie budowy przed złożeniem pełnej dokumentacji. Projekty domów poza licznymi wymogami zgromadzonymi w przepisach prawa, muszą spełniać oczekiwania jego

Kauczuki syntetyczne

Wrz. 19, 2019 by

Zasadniczą wadą kauczuku naturalnego nie jest samo jego pęcznienie pod działaniem rozpuszczalników, lecz spadek wytrzymałości na rozciąganie , który prawie w każdym wypadku towarzyszy pęcznieniu. Kauczuki syntetyczne wykazują w tych

Opony wykonane z materialów syntetycznych znanymi metodami wykazuja zadziwiajace braki.

Wrz. 18, 2019 by

Opony wykonane z materiałów syntetycznych znanymi metodami wykazują zadziwiające braki. Np. ciepła, które wytwarza się w ścianach bacznych w skutek nagrzania, jest znacznie większe niż ciepło wytwarzające się w oponach

Fizyczne i chemiczne wlasnosci materialów termoplastycznych

Wrz. 17, 2019 by

Fizyczne i chemiczne własności materiałów termoplastycznych nie zawsze ulegają większym zmianom w zwykłych temperaturach; własności tych materiałów nie ulegają trwałym zmianom, jak to ma miejsce w wypadku materiałów termoutwardzalnych lub

Scianki dzialowe murowane

Wrz. 17, 2019 by

Ścianki działowe murowane Najczęściej buduje się jeszcze ścianki działowe z cegły dziurawki lub trocinówki. Grubość ścianki działowej wynosi 1/4 lub l/Z cegły. Ścianki grubości 1/4 cegły muruje się z cegieł

Scianki z plyt gipsowych

Wrz. 16, 2019 by

Ścianki z płyt gipsowych, niezbrojonych lub zbrojonych trzciną bagienną wykonuje się w ten sam sposób jak ścianki z płyt żużlobetonowych, stosując zaprawę gipsowo-wapienną lub cementowo-wapienną. Ścianki z dyli gipsowych montuje

Rekordem szybkosci montazu bylo wylozenie fasady o powierzchni 6400 m2

Wrz. 13, 2019 by

Lekkość ścian osłonowych pozwala na zmniejszenie ciężaru konstrukcji nośnej budynku oraz fundamentów. Np. przy budowie 30-piętrowego budynku w Pittsburgu zaoszczędzono przy zastosowaniu ścian aluminiowych 3000 t stali konstrukcji nośnej. Typowy

Wspólczynnik przenikania ciepla

Wrz. 12, 2019 by

Jako przykład zastosowania ścian osłonowych podaje się budynek Banku Narodowego w Dallas (Texas, USA), którego część o wysokości 44 pięter wykonana z elementów składających się z blachy aluminiowej 3,2 mm,

ZASADY STOSOWANIA EMULSJI ANIONOWYCH I KATIONOWYCH DO ROBOT DROGOWYCH

Wrz. 6, 2019 by

ZASADY STOSOWANIA EMULSJI ANIONOWYCH I KATIONOWYCH DO ROBOT DROGOWYCH . 4.1. Uwagi ogólne Ogólny zakres stosowania emulsji anionowych i kationowych do rożnego rodzaju robót drogowych został pokrótce omówiony poprzednio. Trzeba