Mury z pustaków

Wrz. 17, 2019 by

Mury z pustaków Alfa i Muranów Z pustakami Alfa i Muranów zapoznaliśmy się już w rozdziale 1. Ze względu na to że ciepłochronność pustaków betonowych jest nieco gorsza niż cegły

Scianki dzialowe z innych materialów

Wrz. 16, 2019 by

Ścianki działowe z innych materiałów Obok cegły dziurawki stosuje się do budowy ścianek działowych płyty żużlobetonowe, gazobetonowe, trzcinowo-gipsowe i wiórowo- -cementowe. Konstrukcja ścianki działowej z płyt żużlo-betonowych. Płyty wpuszczone są

Do budowy scianek grubosci 6 cm uzywa sie zaprawy cementowo-wapiennej

Wrz. 16, 2019 by

Do budowy ścianek grubości 6 cm używa się zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 1 : 6 lub 1 : 1 : 8, a do ścianek grubości 12 cm – zaprawy o

Slaby punkt pod tym wzgledem przedstawiaja szczebliny

Wrz. 13, 2019 by

Słaby punkt pod tym względem przedstawiają szczebliny. Można uniknąć gromadzenia się na nich wody kondensacyjnej przez: 1) otoczenie wystającej na zewnątrz części szczebliny płytkami izolacyjnymi, 2) wykonanie szczebliny z dwu

CZYNNOSCI WARSZTATOWE.

Wrz. 12, 2019 by

Smola powstajaca podczas procesu odgazowywania wegla

Wrz. 11, 2019 by

Smoła powstająca podczas procesu odgazowywania węgla, czy też jego koksowania, istnieje w postaci pary i po wyssaniu wraz z gazem z retort lub komór, skrapla się w przeważnej swej części

Oleje srednie

Wrz. 11, 2019 by

Frakcji benzenowej towarzyszy kumaron CSH60, który przy oczyszczaniu tej frakcji kwasem siarkowym ulega polimeryzacji, tworząc żywicę kumaronową, Następną frakcją smoły są tzw. Oleje średnie; destylują one w granicach temperatur 170

Jesli np. do smoly dodawac asfaltu

Wrz. 10, 2019 by

Pod wpływem czynników zakłócających równowagę układu koloidalnego istniejącego w smole, wolny węgiel ulega koagulacji, czyli wytrąceniu w postaci grudkowatych skupień. Jeśli np. do smoły dodawać asfaltu, który jest również przykładem

Wartosc lepkosci nie jest wielkoscia stala

Wrz. 9, 2019 by

Podobnie jak przy asfaltach rozpuszczalnikami niszczącymi układ koloidalny będą rozpuszczalniki zmniejszające napięcie powierzchniowe fazy rozpraszającej, co jednocześnie powoduje zwiększenie napięcia granicznego między fazą rozproszoną i rozpraszającą. Graniczną wartością napięcia powierzchniowego

ZASADY STOSOWANIA EMULSJI ANIONOWYCH I KATIONOWYCH DO ROBOT DROGOWYCH

Wrz. 6, 2019 by

ZASADY STOSOWANIA EMULSJI ANIONOWYCH I KATIONOWYCH DO ROBOT DROGOWYCH . 4.1. Uwagi ogólne Ogólny zakres stosowania emulsji anionowych i kationowych do rożnego rodzaju robót drogowych został pokrótce omówiony poprzednio. Trzeba