Mury z cegly kratówki

Wrz. 17, 2019 by

Mury z cegły kratówki Mury z cegły kratówki są ekonomiczniejsze w porównaniu z murami z cegły pełnej, ponieważ dzięki lepszej wartości cieplnej cegły zamiast murów o grubości 51 cm z

Scianki z plyt grubosci 5 cm

Wrz. 15, 2019 by

Jeżeli powierzchnia ścianki przekracza 10 m, należy zawsze stosować zaprawę cementową. Ścianki z płyt grubości 5 cm wykonuje się bez zbrojenia, jeżeli powierzchnia ich nie przekracza 10 cm. Z płyt

Kilka przykladów rozwiazan dylatacji

Wrz. 13, 2019 by

Kilka przykładów rozwiązań dylatacji. Rozwiązanie stanowi przykład dylatacji podłużnej lub poprzecznej dwu tafli pomiędzy sobą a rozwiązanie dylatacje pomiędzy szczeblinami a taflami. Rozwiązanie jest przykładem dylatacji ściany składającej się z

OKNA, DRZWI ITP

Wrz. 12, 2019 by

OKNA, DRZWI ITP. Okna o konstrukcji aluminiowej stosowane są w elewacjach aluminiowych, wystawach sklepowych, budynkach reprezentacyjnych itp. Zaletami okien aluminiowych są m. in. lekkość, małe wymiary ościeżnic i ram, estetyczny

Przekrój pionowy przez konstrukcje okna wystawowego

Wrz. 12, 2019 by

W NRD wykonano w konstrukcji aluminiowej m. in. ściany oszklone budynku portowego dla obsługi podróżnych w Sassnitz. Przekrój pionowy przez konstrukcję okna wystawowego (typ Hoconal). Część stała składa się z

Najczesciej stosowanym sposobem przeróbki smoly jest calkowity jej podzial przez destylacje

Wrz. 11, 2019 by

W dalszym procesie przeróbki oleje lekkie poddaje się destylacji frakcjonowanej z podziałem na frakcję benzolową, toluenową i solwentnafty. Oleje średnie poddaje się oziębieniu i odsącza naftalen wydzielający się w postaci

Smole destylowana, otrzymywana przez oddestylowanie smoly do uzyskania paku miekkiego

Wrz. 11, 2019 by

Trwalosc emulsji

Wrz. 8, 2019 by

Trwałość emulsji . Metoda badania trwałości emulsji polega na określeniu jej właściwości i zgodności wyników badań z wymaganiami technicznymi, po ustalonym w przepisach terminie przechowywania emulsji w odpowiednich zbiornikach. Takie

Omówione badanie wzorowane jest na badaniu emulsji anionowych

Wrz. 8, 2019 by

Omówione badanie wzorowane jest na badaniu emulsji anionowych. Nie należy ono do dokładnych, lecz przybliżonych, jednak wystarczających do celów praktycznych. 2) We Francji stosuje się głównie metodę Lattersa, tzw. kaskadową.

Stabilnosc emulsji (sedymentacja)

Wrz. 7, 2019 by

Stabilność emulsji (sedymentacja) . Metoda badania polega na procentowym oznaczeniu objętości oddzielonej wody i asfaltu z emulsji w ciągu 7 dni magazynowania. Do badania potrzebne są: 1) cylinder pomiarowy szklany