Najważniejsze informacje w jednej dokumentacji

Wrz. 19, 2019 by

Istnieje wiele metod tworzenia od podstaw nowych budynków. Niezależnie od tego, którą z nich wybierzemy jako wiodącą, muszą być one tworzone zgodnie z zaleceniami ich projektanta. Projekty domów to zebrane

Składając wniosek o pozwolenie na budowę dołącz projekt domu

Wrz. 19, 2019 by

W myśl polskiego prawa, które podlega ciągłym zmianom, nie jest możliwe rozpoczęcie budowy przed złożeniem pełnej dokumentacji. Projekty domów poza licznymi wymogami zgromadzonymi w przepisach prawa, muszą spełniać oczekiwania jego

Kauczuki syntetyczne

Wrz. 19, 2019 by

Zasadniczą wadą kauczuku naturalnego nie jest samo jego pęcznienie pod działaniem rozpuszczalników, lecz spadek wytrzymałości na rozciąganie , który prawie w każdym wypadku towarzyszy pęcznieniu. Kauczuki syntetyczne wykazują w tych

Opony wykonane z materialów syntetycznych znanymi metodami wykazuja zadziwiajace braki.

Wrz. 18, 2019 by

Opony wykonane z materiałów syntetycznych znanymi metodami wykazują zadziwiające braki. Np. ciepła, które wytwarza się w ścianach bacznych w skutek nagrzania, jest znacznie większe niż ciepło wytwarzające się w oponach

Fizyczne i chemiczne wlasnosci materialów termoplastycznych

Wrz. 17, 2019 by

Fizyczne i chemiczne własności materiałów termoplastycznych nie zawsze ulegają większym zmianom w zwykłych temperaturach; własności tych materiałów nie ulegają trwałym zmianom, jak to ma miejsce w wypadku materiałów termoutwardzalnych lub

Mury z pustaków

Wrz. 17, 2019 by

Mury z pustaków Alfa i Muranów Z pustakami Alfa i Muranów zapoznaliśmy się już w rozdziale 1. Ze względu na to że ciepłochronność pustaków betonowych jest nieco gorsza niż cegły

Scianki dzialowe z cegly

Wrz. 17, 2019 by

Smola powstajaca podczas procesu odgazowywania wegla

Wrz. 11, 2019 by

Smoła powstająca podczas procesu odgazowywania węgla, czy też jego koksowania, istnieje w postaci pary i po wyssaniu wraz z gazem z retort lub komór, skrapla się w przeważnej swej części

Oleje srednie

Wrz. 11, 2019 by

Frakcji benzenowej towarzyszy kumaron CSH60, który przy oczyszczaniu tej frakcji kwasem siarkowym ulega polimeryzacji, tworząc żywicę kumaronową, Następną frakcją smoły są tzw. Oleje średnie; destylują one w granicach temperatur 170

Jako pozostalosc podestylacyjna otrzymuje sie pak.

Wrz. 10, 2019 by

W temperaturze normalnej wykrystalizowuje antracen w postaci proszku koloru. pomarańczowego. Antracen stanowi ważny produkt wyjściowy do produkcji wielu barwników i preparatów farmaceutycznych. Z oleju antracenowego uzyskuje się produkt znajdujący zastosowanie