Rózne mieszanki kauczuku syntetycznego

Wrz. 19, 2019 by

Różne mieszanki kauczuku syntetycznego są na ogół bardziej nieprzepuszczalne dla cieczy i gazów niż mieszanki kauczuku naturalnego. W pewnym stopniu jest to powodowane brakiem w kauczuku syntetycznym takich składników, jak

Wedlug Konrada opony wykonane z Buny S posiadaja odpornosc na scieranie

Wrz. 18, 2019 by

Według Konrada opony wykonane z Buny S posiadają odporność na ścieranie o 25.10 większą od odporności opon wykonanych z kauczuku naturalnego. Niektóre kauczuki syntetyczne, jak kauczuk poliizobutylenowy, butylowy, Buna S

Czynnikiem o zasadniczym znaczeniu jest zmiana konstrukcji opony

Wrz. 18, 2019 by

Czynnikiem o zasadniczym znaczeniu jest zmiana konstrukcji opony. Niepowodzenia, jakich doznano, były spowodowane głównie wytwarzaniem się w oponie dużych ilości ciepła podczas jej -pracy; wywierało to ujemny wpływ na bawełnę

Przed wulkanizacja kauczuk mozna latwo rozciagac

Wrz. 18, 2019 by

Przed wulkanizacją kauczuk można łatwo rozciągać, przy czym wyciągnięty nie wykazuje tendencji do powrotu do poprzedniej postaci, chociaż przy uderzeniu odbojność jest znaczna. Ogrzewany mięknie i staje się bardziej plastyczny,

Znaczenie wulkanizacji

Wrz. 18, 2019 by

Znaczenie wulkanizacji. Kauczuk jako surowiec zawdzięcza swe znaczenie: 1. własnościom fizycznym, jakie posiada miękki zwulkanizowany kauczuk, i 2. plastycznym własnościom mastykowanego, niewulkanizowanego kauczuku, co znacznie ułatwia przerób. Kauczuk możemy poddawać

Sciana oslonowa sklada sie z poszczególnych elementów

Wrz. 14, 2019 by

Najczesciej stosowanym sposobem przeróbki smoly jest calkowity jej podzial przez destylacje

Wrz. 11, 2019 by

W dalszym procesie przeróbki oleje lekkie poddaje się destylacji frakcjonowanej z podziałem na frakcję benzolową, toluenową i solwentnafty. Oleje średnie poddaje się oziębieniu i odsącza naftalen wydzielający się w postaci

Jesli np. do smoly dodawac asfaltu

Wrz. 10, 2019 by

Pod wpływem czynników zakłócających równowagę układu koloidalnego istniejącego w smole, wolny węgiel ulega koagulacji, czyli wytrąceniu w postaci grudkowatych skupień. Jeśli np. do smoły dodawać asfaltu, który jest również przykładem

Wartosc pH, jako wykladnik stezenia jonów wodorowych (H+), wyrazony jest przez ujemny logarytm ze stezenia tych jonów

Wrz. 9, 2019 by

Wartość pH, jako wykładnik stężenia jonów wodorowych (H+), wyrażony jest przez ujemny logarytm ze stężenia tych jonów. Skalę dla pH przyjęto (Sorensen) 14-punktową 10-1, 10-14, to jest stężenie 1/10. Dla

Przeprowadzenie badania polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci

Wrz. 7, 2019 by

Przeprowadzenie badania polega na wykonaniu następujących czynności. Do puszki należy wlać badaną emulsję, uprzednio przesączoną przez przepisowe sito. Emulsja powinna wypełniać około 2/3 naczynia, lecz nie powinno być jej mniej