Rózne mieszanki kauczuku syntetycznego

Wrz. 19, 2019 by

Różne mieszanki kauczuku syntetycznego są na ogół bardziej nieprzepuszczalne dla cieczy i gazów niż mieszanki kauczuku naturalnego. W pewnym stopniu jest to powodowane brakiem w kauczuku syntetycznym takich składników, jak

Wedlug Konrada opony wykonane z Buny S posiadaja odpornosc na scieranie

Wrz. 18, 2019 by

Według Konrada opony wykonane z Buny S posiadają odporność na ścieranie o 25.10 większą od odporności opon wykonanych z kauczuku naturalnego. Niektóre kauczuki syntetyczne, jak kauczuk poliizobutylenowy, butylowy, Buna S

Czynnikiem o zasadniczym znaczeniu jest zmiana konstrukcji opony

Wrz. 18, 2019 by

Czynnikiem o zasadniczym znaczeniu jest zmiana konstrukcji opony. Niepowodzenia, jakich doznano, były spowodowane głównie wytwarzaniem się w oponie dużych ilości ciepła podczas jej -pracy; wywierało to ujemny wpływ na bawełnę

Przed wulkanizacja kauczuk mozna latwo rozciagac

Wrz. 18, 2019 by

Przed wulkanizacją kauczuk można łatwo rozciągać, przy czym wyciągnięty nie wykazuje tendencji do powrotu do poprzedniej postaci, chociaż przy uderzeniu odbojność jest znaczna. Ogrzewany mięknie i staje się bardziej plastyczny,

Znaczenie wulkanizacji

Wrz. 18, 2019 by

Znaczenie wulkanizacji. Kauczuk jako surowiec zawdzięcza swe znaczenie: 1. własnościom fizycznym, jakie posiada miękki zwulkanizowany kauczuk, i 2. plastycznym własnościom mastykowanego, niewulkanizowanego kauczuku, co znacznie ułatwia przerób. Kauczuk możemy poddawać

Scianki z plyt gipsowych

Wrz. 16, 2019 by

Ścianki z płyt gipsowych, niezbrojonych lub zbrojonych trzciną bagienną wykonuje się w ten sam sposób jak ścianki z płyt żużlobetonowych, stosując zaprawę gipsowo-wapienną lub cementowo-wapienną. Ścianki z dyli gipsowych montuje

Po stwardnieniu gipsu wyjmuje sie kliny i usuwa listwy kierunkowe

Wrz. 16, 2019 by

Po stwardnieniu gipsu wyjmuje się kliny i usuwa listwy kierunkowe. Wszelkie nierówności lub zanieczyszczenia od zaprawy powstałe na powierzchni dyli przy zalewaniu spoin między dylami usuwa się za pomocą cykliny.

SCIANY OSLONOWE

Wrz. 15, 2019 by

Sciana oslonowa sklada sie z poszczególnych elementów

Wrz. 14, 2019 by

Kilka przykladów rozwiazan dylatacji

Wrz. 13, 2019 by

Kilka przykładów rozwiązań dylatacji. Rozwiązanie stanowi przykład dylatacji podłużnej lub poprzecznej dwu tafli pomiędzy sobą a rozwiązanie dylatacje pomiędzy szczeblinami a taflami. Rozwiązanie jest przykładem dylatacji ściany składającej się z