Posted by on 7 września 2019

Stabilność emulsji (sedymentacja) . Metoda badania polega na procentowym oznaczeniu objętości oddzielonej wody i asfaltu z emulsji w ciągu 7 dni magazynowania. Do badania potrzebne są: 1) cylinder pomiarowy szklany z podziałką co 1 ml, objętości 100 ml, średnicy d = 30 mm, wysokości h = 260 mm, 2) próbka emulsji jednorodnej, przepuszczonej bezpośrednio przed badaniem przez sito 0,6 mm, 3) sonda pomiarowa (warunkowo). Badanie wykonuje się następująco. Do cylindra przemytego roztworem emulgatora przy badaniu każdej emulsji lub 2-procentowym roztworem kwasu octowego przy badaniu emulsji kationowych należy wlać ostrożnie po ściance cylindra 100 ml emulsji przesączanej przez sito. Cylinder pomiarowy należy zamknąć doszlifowanym korkiem szklanym lub odpowiednim korkiem gumowym, a następnie pozostawić z emulsją na okres 7 dni w miejscu nie narażonym na wstrząsy w temperaturze +20 ± 5°C. Po upływie 7 dni należy odczytać w ml ilość cieczy jaśniejszej od emulsji, oddzielonej z niej w wyraźnej warstwie. Zabarwienie wydzielonej cieczy, wyglądającej mniej lub bardziej mętnie, może być od koloru jasnożółtego do ciemnobrunatnego. Objętość w procentach wydzielonej z emulsji w ciągu 7 dni fazy wodnej w odniesieniu do całej próbki (100 ml) wziętej do badania stanowi wynik tego badania. Wynik ten oblicza się z jednej próbki. [więcej w: olx swinoujscie ogrodowe, olx chorzów, olx swinoujscie ]

Powiązane tematy z artykułem: olx chorzów olx swinoujscie strop porotherm

Posted by on 7 września 2019

Stabilność emulsji (sedymentacja) . Metoda badania polega na procentowym oznaczeniu objętości oddzielonej wody i asfaltu z emulsji w ciągu 7 dni magazynowania. Do badania potrzebne są: 1) cylinder pomiarowy szklany z podziałką co 1 ml, objętości 100 ml, średnicy d = 30 mm, wysokości h = 260 mm, 2) próbka emulsji jednorodnej, przepuszczonej bezpośrednio przed badaniem przez sito 0,6 mm, 3) sonda pomiarowa (warunkowo). Badanie wykonuje się następująco. Do cylindra przemytego roztworem emulgatora przy badaniu każdej emulsji lub 2-procentowym roztworem kwasu octowego przy badaniu emulsji kationowych należy wlać ostrożnie po ściance cylindra 100 ml emulsji przesączanej przez sito. Cylinder pomiarowy należy zamknąć doszlifowanym korkiem szklanym lub odpowiednim korkiem gumowym, a następnie pozostawić z emulsją na okres 7 dni w miejscu nie narażonym na wstrząsy w temperaturze +20 ± 5°C. Po upływie 7 dni należy odczytać w ml ilość cieczy jaśniejszej od emulsji, oddzielonej z niej w wyraźnej warstwie. Zabarwienie wydzielonej cieczy, wyglądającej mniej lub bardziej mętnie, może być od koloru jasnożółtego do ciemnobrunatnego. Objętość w procentach wydzielonej z emulsji w ciągu 7 dni fazy wodnej w odniesieniu do całej próbki (100 ml) wziętej do badania stanowi wynik tego badania. Wynik ten oblicza się z jednej próbki. [więcej w: olx swinoujscie ogrodowe, olx chorzów, olx swinoujscie ]

Powiązane tematy z artykułem: olx chorzów olx swinoujscie strop porotherm