Posted by on 11 września 2019

Smoła powstająca podczas procesu odgazowywania węgla, czy też jego koksowania, istnieje w postaci pary i po wyssaniu wraz z gazem z retort lub komór, skrapla się w przeważnej swej części zaraz po wyjściu z pieca. Pozostałe resztki smoły są skraplane z gazu przez silne ochłodzenie w odpowiednich aparatach. Uzyskaną smołę surową zbiera się w specjalnych zbiornikach. Smoła surowa zawiera pewną ilość wody, wynoszącą 2 –; – 5%. Wodę rozdziela się ze smoły w procesie tzw. Destylacji frakcjonowanej. W procesie przeróbki uzyskuje się obok wody amoniakalnej wiele frakcji olejów płynnych lub półstałych i pozostałość stałą w normalnej temperaturze, czyli pak. W niektórych urządzeniach destylację olejów ciężkich i antracenowych prowadzi się pod zmniejszonym ciśnieniem. [patrz też: mrówka radomsko, olx świebodzin, strop porotherm ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka radomsko olx świebodzin strop porotherm

Posted by on 11 września 2019

Smoła powstająca podczas procesu odgazowywania węgla, czy też jego koksowania, istnieje w postaci pary i po wyssaniu wraz z gazem z retort lub komór, skrapla się w przeważnej swej części zaraz po wyjściu z pieca. Pozostałe resztki smoły są skraplane z gazu przez silne ochłodzenie w odpowiednich aparatach. Uzyskaną smołę surową zbiera się w specjalnych zbiornikach. Smoła surowa zawiera pewną ilość wody, wynoszącą 2 –; – 5%. Wodę rozdziela się ze smoły w procesie tzw. Destylacji frakcjonowanej. W procesie przeróbki uzyskuje się obok wody amoniakalnej wiele frakcji olejów płynnych lub półstałych i pozostałość stałą w normalnej temperaturze, czyli pak. W niektórych urządzeniach destylację olejów ciężkich i antracenowych prowadzi się pod zmniejszonym ciśnieniem. [patrz też: mrówka radomsko, olx świebodzin, strop porotherm ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka radomsko olx świebodzin strop porotherm