Posted by on 17 września 2019

Ścianki działowe murowane Najczęściej buduje się jeszcze ścianki działowe z cegły dziurawki lub trocinówki. Grubość ścianki działowej wynosi 1/4 lub l/Z cegły. Ścianki grubości 1/4 cegły muruje się z cegieł dziurawek lub trocinówek układanych na rąb, z przewiązaniem spoin pionowych co 1/2 cegły. Do murowania stosujemy zaprawę cementową 1: 5, przy czym ścianki o rozpiętości powyżej 5 m zbroimy, dając w co drugiej lub trzeciej spoinie bednarkę lub stal okrągłą. Zbrojenie kotwi się w spoinach ścian nośnych, a w wypadku wykonania w ściance otworu drzwiowego, również i w przylegającej do ścianki powierzchni ościeżnicy, do której przybija się żelazo płaskie lub okrągłe po jego odgięciu na powierzchnię ościeżnicy. Ścianek o rozpiętości do 5 m przeważnie, się nie zbroi, wskazane jest jednak stosować przynajmniej po 2 do 3 spoin zbrojonych na całej długości ścianki. [przypisy: rozmiary rur miedzianych, fr bus 405, ujemny logarytm ]

Powiązane tematy z artykułem: fr bus 405 rozmiary rur miedzianych ujemny logarytm

Posted by on 17 września 2019

Ścianki działowe murowane Najczęściej buduje się jeszcze ścianki działowe z cegły dziurawki lub trocinówki. Grubość ścianki działowej wynosi 1/4 lub l/Z cegły. Ścianki grubości 1/4 cegły muruje się z cegieł dziurawek lub trocinówek układanych na rąb, z przewiązaniem spoin pionowych co 1/2 cegły. Do murowania stosujemy zaprawę cementową 1: 5, przy czym ścianki o rozpiętości powyżej 5 m zbroimy, dając w co drugiej lub trzeciej spoinie bednarkę lub stal okrągłą. Zbrojenie kotwi się w spoinach ścian nośnych, a w wypadku wykonania w ściance otworu drzwiowego, również i w przylegającej do ścianki powierzchni ościeżnicy, do której przybija się żelazo płaskie lub okrągłe po jego odgięciu na powierzchnię ościeżnicy. Ścianek o rozpiętości do 5 m przeważnie, się nie zbroi, wskazane jest jednak stosować przynajmniej po 2 do 3 spoin zbrojonych na całej długości ścianki. [przypisy: rozmiary rur miedzianych, fr bus 405, ujemny logarytm ]

Powiązane tematy z artykułem: fr bus 405 rozmiary rur miedzianych ujemny logarytm