Posted by on 7 września 2019

Przy różnych wynikach za miarodajny należy uważać wynik gorszy, to jest o krótszym czasie trwałości, jak to stosuje się we Francji. Uwagi Omówione badania należy traktować jako przybliżone z uwagi na brak sprzętu, przy którego użyciu można by w czasie badania bardziej naśladować wstrząsy, jakie występują w czasie transportu emulsji samochodami – cysternami. 3.5.3.10. Odporność emulsji na niskie temperatury Metoda badania polega na: – przechowywaniu badanej emulsji, uprzednio przesączonej przez sito 0,6 mm, przez 24 godziny w temperaturze -4°C, – sprawdzeniu po tym okresie jej wyglądu, – przesączeniu przez sito i oznaczeniu pozostałości na sicie 0,6 mm. Jeżeli emulsja nie uległa zmianie, to wynik badania należy uważać za dodatni, a emulsję za odpowiadającą wymaganiom odporności na wpływ niskiej temperatury. Jeżeli natomiast okaże się, że emulsja zmieniła wygląd i ziarnistość lub nastąpiła częściowa koagulacja rozproszonych w emulsji zemulgowanych cząstek asfaltu (pozostałość na sicie w końcowej części badania), to wynik badania należy uważać za ujemny, a emulsję za nieodporną lub mało odporną na wpływ ujemnej temperatury. Takie badanie wymaga użycia: 1) puszki z blachy ocynkowanej o wysokości 120-150 mm i o pojemności około 0,6-1,0 litra, 2) termometru o skali + 50 – 10°C, 3) lodówki z możliwością regulowania temperatury, 4) sita tkanego z siatki mosiężnej o boku 0,6 mm, 5) zlewek szklanych, 6) bagietek (pręcików szklanych), 7) wagi laboratoryjnej o dokładności do 0,1 g. [hasła pokrewne: fr bus 405, strop porotherm, lego city allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: fr bus 405 lego city allegro strop porotherm

Posted by on 7 września 2019

Przy różnych wynikach za miarodajny należy uważać wynik gorszy, to jest o krótszym czasie trwałości, jak to stosuje się we Francji. Uwagi Omówione badania należy traktować jako przybliżone z uwagi na brak sprzętu, przy którego użyciu można by w czasie badania bardziej naśladować wstrząsy, jakie występują w czasie transportu emulsji samochodami – cysternami. 3.5.3.10. Odporność emulsji na niskie temperatury Metoda badania polega na: – przechowywaniu badanej emulsji, uprzednio przesączonej przez sito 0,6 mm, przez 24 godziny w temperaturze -4°C, – sprawdzeniu po tym okresie jej wyglądu, – przesączeniu przez sito i oznaczeniu pozostałości na sicie 0,6 mm. Jeżeli emulsja nie uległa zmianie, to wynik badania należy uważać za dodatni, a emulsję za odpowiadającą wymaganiom odporności na wpływ niskiej temperatury. Jeżeli natomiast okaże się, że emulsja zmieniła wygląd i ziarnistość lub nastąpiła częściowa koagulacja rozproszonych w emulsji zemulgowanych cząstek asfaltu (pozostałość na sicie w końcowej części badania), to wynik badania należy uważać za ujemny, a emulsję za nieodporną lub mało odporną na wpływ ujemnej temperatury. Takie badanie wymaga użycia: 1) puszki z blachy ocynkowanej o wysokości 120-150 mm i o pojemności około 0,6-1,0 litra, 2) termometru o skali + 50 – 10°C, 3) lodówki z możliwością regulowania temperatury, 4) sita tkanego z siatki mosiężnej o boku 0,6 mm, 5) zlewek szklanych, 6) bagietek (pręcików szklanych), 7) wagi laboratoryjnej o dokładności do 0,1 g. [hasła pokrewne: fr bus 405, strop porotherm, lego city allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: fr bus 405 lego city allegro strop porotherm