Posted by on 18 września 2019

Przed wulkanizacją kauczuk można łatwo rozciągać, przy czym wyciągnięty nie wykazuje tendencji do powrotu do poprzedniej postaci, chociaż przy uderzeniu odbojność jest znaczna. Ogrzewany mięknie i staje się bardziej plastyczny, dzięki czemu daje się łatwo formować w dowolny kształt. Oziębiony poniżej (Joe staje się sztywny i twardy; jest łatwo rozpuszczalny w rozpuszczalnikach o charakterze węglowodorów. Gdy dwie świeże powierzchnie kauczuku zetkniemy ze sobą i ściśniemy, przylegają one do. siebie i praktycznie tworzą całość. Ta własność zlepiania się jest wyjątkowo wartościowa podczas przerobu kauczuku. Podczas wulkanizacji (lub podczas dojrzewania, jak proces ten technicznie się nazywa) kauczuk tężeje i staje się sprężysty tak, że po zakończeniu procesu, nawet przy znacznym rozciągnięciu, wraca gwałtownie do swego pierwotnego kształtu. Wykazuje on małą tendencję do płynięcia i zaledwie ślady lepkości. Pod wpływem rozpuszczalników pęcznieje, lecz nie rozpuszcza się w nich. Te własności nie ulegają większym zmianom w zakresie temperatur od -40 do 100oe. Ogólny charakter syntetycznych materiałów określamy często za pomocą trzech następujących terminów: dający się wulkanizować, termoutwardzalny i termoplastyczny. Wulkanizacja tworzyw syntetycznych, podobnie jak wulkanizacja kauczuku naturalnego, jest to proces, w którym materiał termoplastyczny, rozpuszczalny w wielu organicznych rozpuszczalnikach, podlegający zmianom fizycznym i chemicznym już w zwykłej temperaturze przechodzi w materiał o znacznej elastyczności, nierozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych oraz prawie nie ulegający zmianom w szerokim zakresie temperatur. Zmiany te następują na skutek reakcji, jaka zachodzi w materiale pod wpływem ciepła w obecności pewnych dodatków, jak siarka, tlenki magnezu, cynku lub ołowiu: Żywice termoutwardzalne podlegają podobnym zmianom, jednak zmiany te zachodzą wyłącznie pod działaniem ciepła bez użycia jakichkolwiek dodatków; otrzymane produkty nie odznaczają się znaczną elastycznością: elastyczność ta jest jednak wystarczająca w pewnych wypadkach lila to, aby je zaliczyć do materiałów podobnych do kauczuków syntetycznych. [hasła pokrewne: mrówka radomsko godziny otwarcia , mrówka prudnik , ramki na zdjęcia allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka prudnik mrówka radomsko godziny otwarcia ramki na zdjęcia allegro