Posted by on 9 września 2019

Próbki po zmieszaniu z emulsją powinny być przykryte dla uniknięcia przedwczesnego rozpadu emulsji przez odparowanie wody. Po wymienionym okresie czasu należy przemywać próbki prądem wody, aż do momentu, gdy odpływająca woda będzie bezbarwna. Następnie próbki należy wyłożyć na papier filtracyjny i określić stopień otoczenia ziarn piasku asfaltem wytrąconym z emulsji, określając w ten sposób zależny od wyników charakter emulsji. Ocena wyników Oceniając wyniki należy pamiętać, że jeżeli próbka, przemyta prądem wody po 5 minutach od chwili zmieszania emulsji z piaskiem, wykazuje pokrycie powierzchni ziarn tego piasku co najmniej w 90% asfaltem wydzielonym z emulsji w czasie jej rozpadu, oznacza to, że badana emulsja jest szybko rozpadowa. Jeżeli natomiast emulsja została całkowicie lub w znacznej części wymyta z piasku, oznacza to, że badana emulsja nie należy do szybko rozpadowych. Przystępując do badania następnej próbki po 5 godzinach, tak samo jak poprzednio, określa się stopień pokrycia piasku asfaltem wytrąconym z emulsji. Jeżeli pokrycie to wynosi przynajmniej 90% powierzchni ziarn po przemyciu próbki prądem wody, to emulsja należy do typu średnio rozpadowych. Jeżeli natomiast emulsja zostanie wymyta 2 próbki, oznacza to, że rozpad emulsji nie nastąpił w ciągu 5 godzin i badanej emulsji nie można zaliczyć do średnio rozpadowych. Następna próba po 24 godzinach, wykonana jak poprzednie, powinna wykazać przy emulsji wolno rozpadowej otoczenie piasku asfaltem przynajmniej w 90%. Gdyby to nie nastąpiło w ogóle lub nastąpiło tylko częściowo, to badana emulsja należy do bardzo wolno rozpadowych mających w budownictwie drogowym znikome zastosowanie. Uwagi: [przypisy: ramki na zdjęcia allegro, olx katowice meble, kosztorys powykonawczy ]

Powiązane tematy z artykułem: kosztorys powykonawczy olx katowice meble ramki na zdjęcia allegro

Posted by on 9 września 2019

Próbki po zmieszaniu z emulsją powinny być przykryte dla uniknięcia przedwczesnego rozpadu emulsji przez odparowanie wody. Po wymienionym okresie czasu należy przemywać próbki prądem wody, aż do momentu, gdy odpływająca woda będzie bezbarwna. Następnie próbki należy wyłożyć na papier filtracyjny i określić stopień otoczenia ziarn piasku asfaltem wytrąconym z emulsji, określając w ten sposób zależny od wyników charakter emulsji. Ocena wyników Oceniając wyniki należy pamiętać, że jeżeli próbka, przemyta prądem wody po 5 minutach od chwili zmieszania emulsji z piaskiem, wykazuje pokrycie powierzchni ziarn tego piasku co najmniej w 90% asfaltem wydzielonym z emulsji w czasie jej rozpadu, oznacza to, że badana emulsja jest szybko rozpadowa. Jeżeli natomiast emulsja została całkowicie lub w znacznej części wymyta z piasku, oznacza to, że badana emulsja nie należy do szybko rozpadowych. Przystępując do badania następnej próbki po 5 godzinach, tak samo jak poprzednio, określa się stopień pokrycia piasku asfaltem wytrąconym z emulsji. Jeżeli pokrycie to wynosi przynajmniej 90% powierzchni ziarn po przemyciu próbki prądem wody, to emulsja należy do typu średnio rozpadowych. Jeżeli natomiast emulsja zostanie wymyta 2 próbki, oznacza to, że rozpad emulsji nie nastąpił w ciągu 5 godzin i badanej emulsji nie można zaliczyć do średnio rozpadowych. Następna próba po 24 godzinach, wykonana jak poprzednie, powinna wykazać przy emulsji wolno rozpadowej otoczenie piasku asfaltem przynajmniej w 90%. Gdyby to nie nastąpiło w ogóle lub nastąpiło tylko częściowo, to badana emulsja należy do bardzo wolno rozpadowych mających w budownictwie drogowym znikome zastosowanie. Uwagi: [przypisy: ramki na zdjęcia allegro, olx katowice meble, kosztorys powykonawczy ]

Powiązane tematy z artykułem: kosztorys powykonawczy olx katowice meble ramki na zdjęcia allegro