Posted by on 13 września 2019

Jeśli obu powyższych założeń nie jesteśmy pewni, lepiej nie liczyć na różnicę współczynników rozszerzalności cieplnej obu materiałów, a uwzględnić tylko współczynnik materiału ściany. A więc np. w kierunku pionowym dla powyższego przykładu: LI = 23,5 . 10-6 • 30 . 6800 = 4. ,8 mm Jeśli nie damy ścianie możliwości przesuwu, wówczas musimy się liczyć z dodatkowymi naprężeniami termicznymi, które wynoszą: a = Ee (niezależnie od długości). A więc dla powyższego przykładu: (J = 70J 000 . 23,5 . 10-6 30 =:494 kG/cm2 (naprężenia te są mniejsze niż dla ściany o powłoce stalowej). Należy zwrócić uwagę, by poszczególne warstwy ściany osłonowej miały ten sam w przybliżeniu współczynnik rozszerzalności cieplnej względnie przeliczyć rdzeń oraz klej lub inny środek łączący na naprężenia powstałe wskutek różnej rozszerzalności cieplnej materiałów. Pamiętać też należy o naprężeniach powstałych wskutek nierównomiernego rozkładu temperatur w ścianie, np. wskutek silnego nasłonecznienia. [więcej w: stężenie jonów wodorowych, strop porotherm, olx katowice meble ]

Powiązane tematy z artykułem: olx katowice meble stężenie jonów wodorowych strop porotherm

Posted by on 13 września 2019

Jeśli obu powyższych założeń nie jesteśmy pewni, lepiej nie liczyć na różnicę współczynników rozszerzalności cieplnej obu materiałów, a uwzględnić tylko współczynnik materiału ściany. A więc np. w kierunku pionowym dla powyższego przykładu: LI = 23,5 . 10-6 • 30 . 6800 = 4. ,8 mm Jeśli nie damy ścianie możliwości przesuwu, wówczas musimy się liczyć z dodatkowymi naprężeniami termicznymi, które wynoszą: a = Ee (niezależnie od długości). A więc dla powyższego przykładu: (J = 70J 000 . 23,5 . 10-6 30 =:494 kG/cm2 (naprężenia te są mniejsze niż dla ściany o powłoce stalowej). Należy zwrócić uwagę, by poszczególne warstwy ściany osłonowej miały ten sam w przybliżeniu współczynnik rozszerzalności cieplnej względnie przeliczyć rdzeń oraz klej lub inny środek łączący na naprężenia powstałe wskutek różnej rozszerzalności cieplnej materiałów. Pamiętać też należy o naprężeniach powstałych wskutek nierównomiernego rozkładu temperatur w ścianie, np. wskutek silnego nasłonecznienia. [więcej w: stężenie jonów wodorowych, strop porotherm, olx katowice meble ]

Powiązane tematy z artykułem: olx katowice meble stężenie jonów wodorowych strop porotherm