Posted by on 18 grudnia 2018

Różnice w ciężarach właściwych paku są spowodowane różną zawartością wolnego węgla. Przy większych zawartościach wolnego węgla ciężar właściwy paku rośnie. Pod względem chemicznym pak, oprócz wolnego węgla nierozpuszczalnego w benzenie, zawiera szereg węglowodorów o skomplikowanej budowie i nieznanym składzie. Niektóre z nich zdołano wydzielić i zidentyfikować jak: chrysen, trucen, pryksen. Charakterystyka smół Wolny węgiel – ważny składnik smół – stanowi niejako szkielet smół powęglowych i ośrodek miceli smołowych; pod względem składu chemicznego jest on utworzony ze związków o dużej zawartości węgla i małej zawartości wodoru, zbliżonych do koksu lub sadzy oraz związków o charakterze żywic. Wolny węgiel znajduje się w smole w stanie koloidalnej zawiesiny, dającej się zaobserwować pod mikroskopem. [hasła pokrewne: sklep kaja, tynk gipsowy czy cementowo wapienny, mrówka radomsko ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka radomsko sklep kaja tynk gipsowy czy cementowo wapienny

Posted by on 18 grudnia 2018

Różnice w ciężarach właściwych paku są spowodowane różną zawartością wolnego węgla. Przy większych zawartościach wolnego węgla ciężar właściwy paku rośnie. Pod względem chemicznym pak, oprócz wolnego węgla nierozpuszczalnego w benzenie, zawiera szereg węglowodorów o skomplikowanej budowie i nieznanym składzie. Niektóre z nich zdołano wydzielić i zidentyfikować jak: chrysen, trucen, pryksen. Charakterystyka smół Wolny węgiel – ważny składnik smół – stanowi niejako szkielet smół powęglowych i ośrodek miceli smołowych; pod względem składu chemicznego jest on utworzony ze związków o dużej zawartości węgla i małej zawartości wodoru, zbliżonych do koksu lub sadzy oraz związków o charakterze żywic. Wolny węgiel znajduje się w smole w stanie koloidalnej zawiesiny, dającej się zaobserwować pod mikroskopem. [hasła pokrewne: sklep kaja, tynk gipsowy czy cementowo wapienny, mrówka radomsko ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka radomsko sklep kaja tynk gipsowy czy cementowo wapienny