Szybkosc rozpadu emulsji na piasku normowym

Wrz. 9, 2019 by

Szybkość rozpadu emulsji na piasku normowym . Metoda badania polega na otoczeniu badaną emulsją (w określonej ściśle ilości) trzech próbek grubego piasku normowego (0,6-2,0 mm) i przemywaniu prądem zwykłej wody

Wartosc pH, jako wykladnik stezenia jonów wodorowych (H+), wyrazony jest przez ujemny logarytm ze stezenia tych jonów

Wrz. 9, 2019 by

Wartość pH, jako wykładnik stężenia jonów wodorowych (H+), wyrażony jest przez ujemny logarytm ze stężenia tych jonów. Skalę dla pH przyjęto (Sorensen) 14-punktową 10-1, 10-14, to jest stężenie 1/10. Dla

Oznaczenia te zaleca sie stosowac w badaniach skróconych i polowych

Wrz. 9, 2019 by

Oznaczenia te zaleca się stosować w badaniach skróconych i polowych. Pomiar kwasowości pehametrem (emulsji lub jej fazy rozpraszającej) przeprowadza się według instrukcji obsługi tego przyrządu, którą powinien dostarczyć producent. Wynika

Wartosc lepkosci nie jest wielkoscia stala

Wrz. 9, 2019 by

Podobnie jak przy asfaltach rozpuszczalnikami niszczącymi układ koloidalny będą rozpuszczalniki zmniejszające napięcie powierzchniowe fazy rozpraszającej, co jednocześnie powoduje zwiększenie napięcia granicznego między fazą rozproszoną i rozpraszającą. Graniczną wartością napięcia powierzchniowego

W ten sam sposób dokonuje sie pomiaru warstwy osadzonej na dnie cylindra (czastek) asfaltu

Wrz. 8, 2019 by

W ten sam sposób dokonuje się pomiaru warstwy osadzonej na dnie cylindra (cząstek) asfaltu. Nie pochodzi ona z rozpadu emulsji i daje się łatwo zhomogenizować przez przemieszanie z pozostałą emulsją

Omówione badanie wzorowane jest na badaniu emulsji anionowych

Wrz. 8, 2019 by

Omówione badanie wzorowane jest na badaniu emulsji anionowych. Nie należy ono do dokładnych, lecz przybliżonych, jednak wystarczających do celów praktycznych. 2) We Francji stosuje się głównie metodę Lattersa, tzw. kaskadową.

Odpornosc emulsji na wstrzasy mechaniczne

Wrz. 8, 2019 by

Odporność emulsji na wstrząsy mechaniczne. Metoda badania polega na określeniu wpływu wstrząsów na trwałość emulsji przy zastosowaniu przyrządów, imitujących wstrząsy emulsji w różnego rodzaju pojemnikach podczas jej transportu z wytwórni

kruszywo normowe granulowane o okreslonych wlasciwosciach petrograficznych i o uziarnieniu 5-8 mm

Wrz. 8, 2019 by

kruszywo normowe granulowane o określonych właściwościach petrograficznych i o uziarnieniu 5-8 mm. Badanie wykonuje się następująco. Próbkę badanego kruszywa o masie 30 g należy otoczyć emulsją w ilości 2 g

Trwalosc emulsji

Wrz. 8, 2019 by

Trwałość emulsji . Metoda badania trwałości emulsji polega na określeniu jej właściwości i zgodności wyników badań z wymaganiami technicznymi, po ustalonym w przepisach terminie przechowywania emulsji w odpowiednich zbiornikach. Takie

Dla miarodajnego wyniku wystarczaja najwyzej dwa badania, a zwykle jedno

Wrz. 7, 2019 by

Dla miarodajnego wyniku wystarczają najwyżej dwa badania, a zwykle jedno. U wag i: 1) Liczba parowniczek do rozłożenia grysu otoczonego emulsją może być w niektórych przypadkach większa niż 10 sztuk,