Smole destylowana, otrzymywana przez oddestylowanie smoly do uzyskania paku miekkiego

Wrz. 11, 2019 by

Najczesciej stosowanym sposobem przeróbki smoly jest calkowity jej podzial przez destylacje

Wrz. 11, 2019 by

W dalszym procesie przeróbki oleje lekkie poddaje się destylacji frakcjonowanej z podziałem na frakcję benzolową, toluenową i solwentnafty. Oleje średnie poddaje się oziębieniu i odsącza naftalen wydzielający się w postaci

Smola powstajaca podczas procesu odgazowywania wegla

Wrz. 11, 2019 by

Smoła powstająca podczas procesu odgazowywania węgla, czy też jego koksowania, istnieje w postaci pary i po wyssaniu wraz z gazem z retort lub komór, skrapla się w przeważnej swej części

Sciana oslonowa budynku na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie

Wrz. 11, 2019 by

Ściana osłonowa budynku na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Ścianę tę zmontowano z gotowych elementów w ciągu kilku dni. W budynkach mieszkalnych stosuje się, ze względów termicznych, oszklenie podwójne, przy

Dyspersja skladników fazy rozproszonej w smole

Wrz. 10, 2019 by

Utrzymywanie się zawiesiny w stanie koloidalnym następuje dzięki zawartym w smole substancjom, odgrywającym rolę koloidów ochronnych. Substancje te tworzą otoczki dookoła cząstek wolnego węgla. Nie zostało dotąd wyjaśnione, które z

Pod wzgledem twardosci rozróznia sie trzy rodzaje paku

Wrz. 10, 2019 by

Pod względem twardości rozróżnia się trzy rodzaje paku: 1) pak miękki o temperaturze mięknienia wg KS 45 -:- 65°C; 2) pak normalny o temperaturze mięknienia wg KS 65 -:- 75°C;

Pak miekki stosuje sie do lepików

Wrz. 10, 2019 by

Różnice w ciężarach właściwych paku są spowodowane różną zawartością wolnego węgla. Przy większych zawartościach wolnego węgla ciężar właściwy paku rośnie. Pod względem chemicznym pak, oprócz wolnego węgla nierozpuszczalnego w benzenie,

Jesli np. do smoly dodawac asfaltu

Wrz. 10, 2019 by

Pod wpływem czynników zakłócających równowagę układu koloidalnego istniejącego w smole, wolny węgiel ulega koagulacji, czyli wytrąceniu w postaci grudkowatych skupień. Jeśli np. do smoły dodawać asfaltu, który jest również przykładem

Jako pozostalosc podestylacyjna otrzymuje sie pak.

Wrz. 10, 2019 by

W temperaturze normalnej wykrystalizowuje antracen w postaci proszku koloru. pomarańczowego. Antracen stanowi ważny produkt wyjściowy do produkcji wielu barwników i preparatów farmaceutycznych. Z oleju antracenowego uzyskuje się produkt znajdujący zastosowanie

Próbki po zmieszaniu z emulsja powinny byc przykryte dla unikniecia przedwczesnego rozpadu emulsji przez odparowanie wody

Wrz. 9, 2019 by

Próbki po zmieszaniu z emulsją powinny być przykryte dla uniknięcia przedwczesnego rozpadu emulsji przez odparowanie wody. Po wymienionym okresie czasu należy przemywać próbki prądem wody, aż do momentu, gdy odpływająca