Sciana oslonowa wykonana jako jeden element montazowy

Lip. 20, 2019 by

Ściana osłonowa wykonana jako jeden element montażowy składa się zazwyczaj z trzech warstw: licówki (powłoki) zewnętrznej chroniącej od wpływów atmosferycznych, licówki wewnętrznej, oraz wypełniającej je warstwy izolacyjnej (rdzenia). Jako licówkę

SCIANY OSLONOWE

Lip. 20, 2019 by

Sumaryczna powierzchnia otworów wlotowych

Lip. 20, 2019 by

Scianki z plyt grubosci 5 cm

Lip. 20, 2019 by

Jeżeli powierzchnia ścianki przekracza 10 m, należy zawsze stosować zaprawę cementową. Ścianki z płyt grubości 5 cm wykonuje się bez zbrojenia, jeżeli powierzchnia ich nie przekracza 10 cm. Z płyt

Warstwa izolacyjna

Lip. 19, 2019 by

Warstwa izolacyjna może się składać z kilku materiałów. Należy tu zaznaczyć, że większość materiałów izolacyjnych wykazujących niski współczynnik przewodnictwa ciepła posiada mały opór przeciwko przenikaniu pary wodnej. Wyjątek stanowi szkło

Sciany oslonowe o powlokach metalowych

Lip. 19, 2019 by

Pod względem ochrony od ognia, konstrukcje ściany należy dostosować do miejscowych przepisów, a w szczególności uwzględnić wymagania jak długo i od jak wysokiej temperatury ma chronić ściana 1). W ściankach

zaprojektowanie odpowiedniego rozwiazania dylatacji

Lip. 19, 2019 by

Zważywszy, że przerwy te powinny zapewniać dostateczną szczelność ze względu na wpływy atmosferyczne, a nie skażać równocześnie fasady budynku, zaprojektowanie odpowiedniego rozwiązania dylatacji jest jednym z drażliwych problemów ścianek osłonowych.

Sciana oslonowa sklada sie z poszczególnych elementów

Lip. 19, 2019 by

Grubosc scian oslonowych

Lip. 19, 2019 by

Powłoki łączy się z rdzeniem najczęściej za pomocą sklejania, powłoki metalowe z rdzeniem metalowym też za pomocą zgrzewania. Przy użyciu niektórych materiałów piankowych, np. moltroprenu, doprowadza się do procesu plenienia

Slaby punkt pod tym wzgledem przedstawiaja szczebliny

Lip. 18, 2019 by

Słaby punkt pod tym względem przedstawiają szczebliny. Można uniknąć gromadzenia się na nich wody kondensacyjnej przez: 1) otoczenie wystającej na zewnątrz części szczebliny płytkami izolacyjnymi, 2) wykonanie szczebliny z dwu