Posted by on 9 września 2019

Oznaczenia te zaleca się stosować w badaniach skróconych i polowych. Pomiar kwasowości pehametrem (emulsji lub jej fazy rozpraszającej) przeprowadza się według instrukcji obsługi tego przyrządu, którą powinien dostarczyć producent. Wynika to stąd, że pomimo jednakowej zasady, która polega na pomiarze różnicy potencjałów między elektrodami, wyrażonej w jednostkach kwasowości pR, sposób przeprowadzania pomiaru może być różny, zależnie od konstrukcji przyrządu. Do takiego pomiaru używane są: 1) pehametr z instrukcją jego obsługi oraz pomiaru odczynu badanej cieczy, 2) elektrody, zależnie od sposobu pomiaru według załączonej do pehametru instrukcji: platynowe, rtęciowe lub kalomelowe, 3) nasycony roztwór chlorku potasu, 4) roztwory chemiczne o określonym stężeniu i odczynie (pR), tzw. roztwory buforowe, do sprawdzania prawidłowych odczytów pehametru, 5) kilka tryskawek do obmywania elektrod (do wody destylowanej, acetonu, trójchloroetylenu), 6) zlewki szklane 100-250 ml, 7) papierki wskaźnikowe, 8) woda destylowana. Uwag i: [hasła pokrewne: olx swinoujscie władysławowo, lego city allegro, olx swinoujscie ]

Powiązane tematy z artykułem: lego city allegro olx swinoujscie stężenie jonów wodorowych

Posted by on 9 września 2019

Oznaczenia te zaleca się stosować w badaniach skróconych i polowych. Pomiar kwasowości pehametrem (emulsji lub jej fazy rozpraszającej) przeprowadza się według instrukcji obsługi tego przyrządu, którą powinien dostarczyć producent. Wynika to stąd, że pomimo jednakowej zasady, która polega na pomiarze różnicy potencjałów między elektrodami, wyrażonej w jednostkach kwasowości pR, sposób przeprowadzania pomiaru może być różny, zależnie od konstrukcji przyrządu. Do takiego pomiaru używane są: 1) pehametr z instrukcją jego obsługi oraz pomiaru odczynu badanej cieczy, 2) elektrody, zależnie od sposobu pomiaru według załączonej do pehametru instrukcji: platynowe, rtęciowe lub kalomelowe, 3) nasycony roztwór chlorku potasu, 4) roztwory chemiczne o określonym stężeniu i odczynie (pR), tzw. roztwory buforowe, do sprawdzania prawidłowych odczytów pehametru, 5) kilka tryskawek do obmywania elektrod (do wody destylowanej, acetonu, trójchloroetylenu), 6) zlewki szklane 100-250 ml, 7) papierki wskaźnikowe, 8) woda destylowana. Uwag i: [hasła pokrewne: olx swinoujscie władysławowo, lego city allegro, olx swinoujscie ]

Powiązane tematy z artykułem: lego city allegro olx swinoujscie stężenie jonów wodorowych