Posted by on 11 września 2019

Frakcji benzenowej towarzyszy kumaron CSH60, który przy oczyszczaniu tej frakcji kwasem siarkowym ulega polimeryzacji, tworząc żywicę kumaronową, Następną frakcją smoły są tzw. Oleje średnie; destylują one w granicach temperatur 170 -:- 270°C, najczęściej z podziałem na składniki wrzące w granicach temperatur 170 -:- 230 oC i 230 -; – 270 C. Oleje te, o ciężarze właściwym 0,95 -7- 1,00 G/cm3 zawierają jako charakterystyczne składniki przeważnie część naftalew C10Hs (o temperaturze topnienia 81°C i wrzenia 218 oC) oraz fenol C6H5(OH) i wyższe fenole o własnościach antyseptycznych. W temperaturze pokojowej z oleju średniego wykrystalizowuje się obecny w nim naftalen. W temperaturze 270 -; – 360 Oc destylują się oleje ciężkie i antraceny. Olej ciężki destyluje w temperaturze 270 -; – 300°C. Stanowi on frakcję pośrednią między olejami średnimi antracenowymi; jest ciekły, w temperaturze normalnej. Olej antracenowy destyluje w temperaturze 300 -; – 360°C. Jest to ciecz żółtawozielonawa aż do brunatnej o stosunkowo znacznej lepkości i ciężarze właściwym 1,0 -:- 1,1 G/cm3. [więcej w: olx świebodzin, fr bus 405, mrówka radomsko ]

Powiązane tematy z artykułem: fr bus 405 mrówka radomsko olx świebodzin

Posted by on 11 września 2019

Frakcji benzenowej towarzyszy kumaron CSH60, który przy oczyszczaniu tej frakcji kwasem siarkowym ulega polimeryzacji, tworząc żywicę kumaronową, Następną frakcją smoły są tzw. Oleje średnie; destylują one w granicach temperatur 170 -:- 270°C, najczęściej z podziałem na składniki wrzące w granicach temperatur 170 -:- 230 oC i 230 -; – 270 C. Oleje te, o ciężarze właściwym 0,95 -7- 1,00 G/cm3 zawierają jako charakterystyczne składniki przeważnie część naftalew C10Hs (o temperaturze topnienia 81°C i wrzenia 218 oC) oraz fenol C6H5(OH) i wyższe fenole o własnościach antyseptycznych. W temperaturze pokojowej z oleju średniego wykrystalizowuje się obecny w nim naftalen. W temperaturze 270 -; – 360 Oc destylują się oleje ciężkie i antraceny. Olej ciężki destyluje w temperaturze 270 -; – 300°C. Stanowi on frakcję pośrednią między olejami średnimi antracenowymi; jest ciekły, w temperaturze normalnej. Olej antracenowy destyluje w temperaturze 300 -; – 360°C. Jest to ciecz żółtawozielonawa aż do brunatnej o stosunkowo znacznej lepkości i ciężarze właściwym 1,0 -:- 1,1 G/cm3. [więcej w: olx świebodzin, fr bus 405, mrówka radomsko ]

Powiązane tematy z artykułem: fr bus 405 mrówka radomsko olx świebodzin