Posted by on 8 września 2019

Odporność emulsji na wstrząsy mechaniczne. Metoda badania polega na określeniu wpływu wstrząsów na trwałość emulsji przy zastosowaniu przyrządów, imitujących wstrząsy emulsji w różnego rodzaju pojemnikach podczas jej transportu z wytwórni na budowę. Aparatura, sprzęt i materiały.Aby przeprowadzić takie badanie trzeba mieć: 1) wstrząsarkę laboratoryjną, używaną do analizy sitowej kruszywa, o wychyleniu tarczy około 30 mm i 300 obr/min 2) puszkę z blachy stalowej nie ocynkowanej o średnicy d = lOG mm i wysokości h = 120 mm z szczelnie zamykaną pokrywką, 3) pręcik szklany, 4) próbkę emulsji. Metodę wykonania badania zaproponował inż. J. Lipp. Puszkę blaszaną o pojemności około 1 litra napełnia się badaną emulsją w ilości 600 ± 5 g. Następnie puszkę z emulsją szczelnie zamkniętą należy umocować w uchwycie wstrząsarki i uruchomić ją. Po każdej godzinie wstrząsania kontroluje się jednorodność emulsji wizualnie przez zanurzenie w niej szklanego pręcika. Badanie prowadzi się dalej, jeżeli nie zmienia się wygląd emulsji (ewentualnie nie ma cech rozpadu). Po trzech godzinach wstrząsania emulsję odstawia się na 2 godziny, po czym przeprowadza się sprawdzanie jej jakości. Jeżeli zbadana emulsja nie wykazuje zmian po 3 godzinach wstrząsania, to odporność jej określa się jako 3-godzinną. W razie stwierdzenia zmian w emulsji odporność jej określa się w całych godzinach, po których nie wykazywała ona zmian. Dla prawidłowego wyniku wystarczają dwa oznaczenia. [więcej w: tamagotchi allegro, średnice rur miedzianych, ramki na zdjęcia allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: ramki na zdjęcia allegro średnice rur miedzianych tamagotchi allegro

Posted by on 8 września 2019

Odporność emulsji na wstrząsy mechaniczne. Metoda badania polega na określeniu wpływu wstrząsów na trwałość emulsji przy zastosowaniu przyrządów, imitujących wstrząsy emulsji w różnego rodzaju pojemnikach podczas jej transportu z wytwórni na budowę. Aparatura, sprzęt i materiały.Aby przeprowadzić takie badanie trzeba mieć: 1) wstrząsarkę laboratoryjną, używaną do analizy sitowej kruszywa, o wychyleniu tarczy około 30 mm i 300 obr/min 2) puszkę z blachy stalowej nie ocynkowanej o średnicy d = lOG mm i wysokości h = 120 mm z szczelnie zamykaną pokrywką, 3) pręcik szklany, 4) próbkę emulsji. Metodę wykonania badania zaproponował inż. J. Lipp. Puszkę blaszaną o pojemności około 1 litra napełnia się badaną emulsją w ilości 600 ± 5 g. Następnie puszkę z emulsją szczelnie zamkniętą należy umocować w uchwycie wstrząsarki i uruchomić ją. Po każdej godzinie wstrząsania kontroluje się jednorodność emulsji wizualnie przez zanurzenie w niej szklanego pręcika. Badanie prowadzi się dalej, jeżeli nie zmienia się wygląd emulsji (ewentualnie nie ma cech rozpadu). Po trzech godzinach wstrząsania emulsję odstawia się na 2 godziny, po czym przeprowadza się sprawdzanie jej jakości. Jeżeli zbadana emulsja nie wykazuje zmian po 3 godzinach wstrząsania, to odporność jej określa się jako 3-godzinną. W razie stwierdzenia zmian w emulsji odporność jej określa się w całych godzinach, po których nie wykazywała ona zmian. Dla prawidłowego wyniku wystarczają dwa oznaczenia. [więcej w: tamagotchi allegro, średnice rur miedzianych, ramki na zdjęcia allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: ramki na zdjęcia allegro średnice rur miedzianych tamagotchi allegro