Posted by on 6 września 2019


W przypadku, gdyby stwierdzono pod mikroskopem ruchy rozproszonych cząsteczek asfaltu z powodu nadmiernego rozproszenia i małej ich wielkości, wskazane jest wprowadzenie do przygotowanego preparatu z emulsją 4-procentowej żelatyny białej w celu zahamowania wspomnianych ruchów. Następnie po prawidłowym przygotowaniu preparatu emulsyjnego w komorze Thoma należy ją umieścić pod mikroskopem, obliczyć liczbę cząsteczek rozproszonego (zdyspergowanego) asfaltu w kilkudziesięciu kratkach, na przykład w 50 lub 80. Mając liczbę cząsteczek D asfaltu, rozproszonego w jednej klatce, można obliczyć w przybliżeniu liczbę tych cząsteczek w całym wgłębieniu komory Thoma (400 kratek) lub w jednej wziętej do badania kropli roztworu emulsji, a stąd przez arytmetyczne obliczenie określić liczbę cząsteczek asfaltu w 1 g emulsji, uwzględniając stopień rozcieńczenia tej emulsji przy wykonywaniu badania. W omówiony sposób – po przeprowadzeniu badania i odpowiednich ob liczeń – zostaje określony stopień dyspersji asfaltu w emulsji wielkość przeciętnej średnicy cząstek zdyspergowanego asfaltu. [przypisy: olx katowice meble, mrówka radomsko godziny otwarcia, mrówka radomsko godziny otwarcia drewniane ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka radomsko godziny otwarcia olx katowice meble ujemny logarytm

Posted by on 6 września 2019


W przypadku, gdyby stwierdzono pod mikroskopem ruchy rozproszonych cząsteczek asfaltu z powodu nadmiernego rozproszenia i małej ich wielkości, wskazane jest wprowadzenie do przygotowanego preparatu z emulsją 4-procentowej żelatyny białej w celu zahamowania wspomnianych ruchów. Następnie po prawidłowym przygotowaniu preparatu emulsyjnego w komorze Thoma należy ją umieścić pod mikroskopem, obliczyć liczbę cząsteczek rozproszonego (zdyspergowanego) asfaltu w kilkudziesięciu kratkach, na przykład w 50 lub 80. Mając liczbę cząsteczek D asfaltu, rozproszonego w jednej klatce, można obliczyć w przybliżeniu liczbę tych cząsteczek w całym wgłębieniu komory Thoma (400 kratek) lub w jednej wziętej do badania kropli roztworu emulsji, a stąd przez arytmetyczne obliczenie określić liczbę cząsteczek asfaltu w 1 g emulsji, uwzględniając stopień rozcieńczenia tej emulsji przy wykonywaniu badania. W omówiony sposób – po przeprowadzeniu badania i odpowiednich ob liczeń – zostaje określony stopień dyspersji asfaltu w emulsji wielkość przeciętnej średnicy cząstek zdyspergowanego asfaltu. [przypisy: olx katowice meble, mrówka radomsko godziny otwarcia, mrówka radomsko godziny otwarcia drewniane ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka radomsko godziny otwarcia olx katowice meble ujemny logarytm