Posted by on 11 września 2019

W dalszym procesie przeróbki oleje lekkie poddaje się destylacji frakcjonowanej z podziałem na frakcję benzolową, toluenową i solwentnafty. Oleje średnie poddaje się oziębieniu i odsącza naftalen wydzielający się w postaci krystalicznej. Fenol z olejów średnich wydziela się przez związanie go wodorotlenkiem sodowym na rozpuszczalny w wodzie fenolan. Oleje antracenowe poddaje się oziębieniu w celu wydzielenia antracenu. Schemat destylacji smoły zależy od rodzaju istniejących urządzeń. Najczęściej stosowanym sposobem przeróbki smoły jest całkowity jej podział przez destylację na poszczególne frakcje, aż do paku włącznie i następnie przerobienie poszczególnych frakcji. Przez wymieszanie paku z odpowiednim dodatkiem frakcji lejowych, zależnym od wymaganej lepkości, uzyskuje się smołę preparowaną, stosowaną w technice budowlanej i drogowej. Rzadziej produkuje się do tych celów tzw. [hasła pokrewne: mrówka prudnik, olx chorzów, mrówka radomsko godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka prudnik mrówka radomsko godziny otwarcia olx chorzów

Posted by on 11 września 2019

W dalszym procesie przeróbki oleje lekkie poddaje się destylacji frakcjonowanej z podziałem na frakcję benzolową, toluenową i solwentnafty. Oleje średnie poddaje się oziębieniu i odsącza naftalen wydzielający się w postaci krystalicznej. Fenol z olejów średnich wydziela się przez związanie go wodorotlenkiem sodowym na rozpuszczalny w wodzie fenolan. Oleje antracenowe poddaje się oziębieniu w celu wydzielenia antracenu. Schemat destylacji smoły zależy od rodzaju istniejących urządzeń. Najczęściej stosowanym sposobem przeróbki smoły jest całkowity jej podział przez destylację na poszczególne frakcje, aż do paku włącznie i następnie przerobienie poszczególnych frakcji. Przez wymieszanie paku z odpowiednim dodatkiem frakcji lejowych, zależnym od wymaganej lepkości, uzyskuje się smołę preparowaną, stosowaną w technice budowlanej i drogowej. Rzadziej produkuje się do tych celów tzw. [hasła pokrewne: mrówka prudnik, olx chorzów, mrówka radomsko godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka prudnik mrówka radomsko godziny otwarcia olx chorzów