Posted by on 5 września 2019

Kwasowość emulsji (stężenie jonów wodorowych) . Metoda pomiaru polega na oznaczeniu stężenia jonów wodorowych w fazie wodnej emulsji. Badanie kwasowości przeprowadza się w temperaturze pokojowej + 18-;-.25 st. C w dwojaki sposób: – gotowej emulsji, na przykład na budowie w laboratorium polowym, – fazy wodnej przygotowanej do produkcji emulsji (łącznie z emulgatorem i ewentualnymi ustalonymi dodatkami). Z obu tych pomiarów ważniejszy jest drugi sposób, który ma duży wpływ, na jakość emulsji, gdyż można skorygować kwasowość fazy wodnej przed wyprodukowaniem emulsji, a tym samym i kwasowość samej emulsji. Badanie można przeprowadzić dwoma sposobami przez pomiar kwasowości: – wskaźnikowy, – pehametrem. Pomiar kwasowości pehametrem jest znacznie dokładniejszy, niż przy stosowaniu papierków wskaźnikowych. Przy produkcji emulsji stosuje się tylko pomiar pehametrem. Wskaźnikowy pomiar kwasowości wykonuje się przy użyciu pasków papieru wskaźnikoweg o i skali barwnej. Taki pasek częściowo zanurza się w badaną emulsję na okres około 1 sekundy. Po 10 sekundach od wyjęcia zanurzonego paska papieru wskaźnikowego porównuje się jego zabarwienie z barwną skalą. Cyfra na skali barwnej, odpowiadająca zabarwieniu klatki na skali i takiemu samemu zabarwieniu paska papieru wskaźnikowego na długości 3-5 mm od zetknięcia się z badaną cieczą), oznacza kwasowość tej cieczy. Należy pamiętać, że pomiar ten daje wyniki przybliżone i przy produkcji (zwłaszcza ustalaniu zakwaszenia przygotowanej fazy wodnej) emulsji nie powinien być stosowany. Uwa g i: 1) Wskazane jest wykonywanie oznaczenia kwasowości emulsji przy użyciu papierków wskaźnikowych uniwersalnych o skali 1-10 najpierw w sposób przybliżony, a następnie przy użyciu papierków o odpowiednio zawężonej skali, na przykład 3-5 i 4,8-6,8. [podobne: mrówka radomsko godziny otwarcia drewniane, mrówka radomsko godziny otwarcia, stężenie jonów wodorowych ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka radomsko godziny otwarcia stężenie jonów wodorowych ujemny logarytm

Posted by on 5 września 2019

Kwasowość emulsji (stężenie jonów wodorowych) . Metoda pomiaru polega na oznaczeniu stężenia jonów wodorowych w fazie wodnej emulsji. Badanie kwasowości przeprowadza się w temperaturze pokojowej + 18-;-.25 st. C w dwojaki sposób: – gotowej emulsji, na przykład na budowie w laboratorium polowym, – fazy wodnej przygotowanej do produkcji emulsji (łącznie z emulgatorem i ewentualnymi ustalonymi dodatkami). Z obu tych pomiarów ważniejszy jest drugi sposób, który ma duży wpływ, na jakość emulsji, gdyż można skorygować kwasowość fazy wodnej przed wyprodukowaniem emulsji, a tym samym i kwasowość samej emulsji. Badanie można przeprowadzić dwoma sposobami przez pomiar kwasowości: – wskaźnikowy, – pehametrem. Pomiar kwasowości pehametrem jest znacznie dokładniejszy, niż przy stosowaniu papierków wskaźnikowych. Przy produkcji emulsji stosuje się tylko pomiar pehametrem. Wskaźnikowy pomiar kwasowości wykonuje się przy użyciu pasków papieru wskaźnikoweg o i skali barwnej. Taki pasek częściowo zanurza się w badaną emulsję na okres około 1 sekundy. Po 10 sekundach od wyjęcia zanurzonego paska papieru wskaźnikowego porównuje się jego zabarwienie z barwną skalą. Cyfra na skali barwnej, odpowiadająca zabarwieniu klatki na skali i takiemu samemu zabarwieniu paska papieru wskaźnikowego na długości 3-5 mm od zetknięcia się z badaną cieczą), oznacza kwasowość tej cieczy. Należy pamiętać, że pomiar ten daje wyniki przybliżone i przy produkcji (zwłaszcza ustalaniu zakwaszenia przygotowanej fazy wodnej) emulsji nie powinien być stosowany. Uwa g i: 1) Wskazane jest wykonywanie oznaczenia kwasowości emulsji przy użyciu papierków wskaźnikowych uniwersalnych o skali 1-10 najpierw w sposób przybliżony, a następnie przy użyciu papierków o odpowiednio zawężonej skali, na przykład 3-5 i 4,8-6,8. [podobne: mrówka radomsko godziny otwarcia drewniane, mrówka radomsko godziny otwarcia, stężenie jonów wodorowych ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka radomsko godziny otwarcia stężenie jonów wodorowych ujemny logarytm