Posted by on 8 września 2019

kruszywo normowe granulowane o określonych właściwościach petrograficznych i o uziarnieniu 5-8 mm. Badanie wykonuje się następująco. Próbkę badanego kruszywa o masie 30 g należy otoczyć emulsją w ilości 2 g w małej parownicy, pozostawiając ją następnie w spokoju na 24 godziny dla całkowitego wytrącenia asfaltu z emulsji. Następnie próbkę należy przełożyć do zlewki szklanej, zalać wodą i gotować przez 5 minut. Po odlaniu wody próbkę wykłada się na bibułę filtracyjną lub biały papier i po wyschnięciu określa się powierzchnię kruszywa, z której nastąpiło odmycie (desorpcja) lepiszcza. Przyczepność lepiszcza do powierzchni kruszywa określa się procentowym stosunkiem nie odmytej powierzchni kruszywa do jego powierzchni całkowitej. Miarodajny jest wynik średni z trzech badań. Uwagi 1) Na ogół otrzymuje się gorsze wyniki przy badaniu przyczepności asfaltu, wytrąconego z emulsji, do, kruszywa, niż przy badaniu tą samą metodą przycze pności czystego asfaltu. Jest to wynikiem tego, że w czasie gotowania próbki może nastąpić częściowa reemulgacja asfaltu, z uwagi na pozostałość w błonce asfaltowej resztek emulgatora aktywnego. 2) Stosowanie przy badaniu zawieszenia w koszyczku z siatki drucianej próbki w zlewce, praktykowane w niektórych laboratoriach, nie daje różnicy ponieważ stwierdzona temperatura zarówno na samym dnie zlewki, jak również w połowie jej napełnienia wodą jest jednakowa w czasie gotowania tej próbki. 3) Dłuższe gotowanie niż 5 minut daje rozbieżne wyniki i nie powinno być stosowane, jako niemiarodajne, między innymi z powodu podanego w punkcie 1. 4) Badanie przyczepności asfaltu wydzielonego z emulsji, powinno być wykonane na kilku typowych, pod względem petrograficznym, rodzajach grysu (np. bazalt, granit, wapień). 5) Do badań polowych (na budowie) należy używać grysu przeznaczonego do wykonania robót. [hasła pokrewne: lego city allegro, stężenie jonów wodorowych, kosztorys powykonawczy ]

Powiązane tematy z artykułem: kosztorys powykonawczy lego city allegro stężenie jonów wodorowych

Posted by on 8 września 2019

kruszywo normowe granulowane o określonych właściwościach petrograficznych i o uziarnieniu 5-8 mm. Badanie wykonuje się następująco. Próbkę badanego kruszywa o masie 30 g należy otoczyć emulsją w ilości 2 g w małej parownicy, pozostawiając ją następnie w spokoju na 24 godziny dla całkowitego wytrącenia asfaltu z emulsji. Następnie próbkę należy przełożyć do zlewki szklanej, zalać wodą i gotować przez 5 minut. Po odlaniu wody próbkę wykłada się na bibułę filtracyjną lub biały papier i po wyschnięciu określa się powierzchnię kruszywa, z której nastąpiło odmycie (desorpcja) lepiszcza. Przyczepność lepiszcza do powierzchni kruszywa określa się procentowym stosunkiem nie odmytej powierzchni kruszywa do jego powierzchni całkowitej. Miarodajny jest wynik średni z trzech badań. Uwagi 1) Na ogół otrzymuje się gorsze wyniki przy badaniu przyczepności asfaltu, wytrąconego z emulsji, do, kruszywa, niż przy badaniu tą samą metodą przycze pności czystego asfaltu. Jest to wynikiem tego, że w czasie gotowania próbki może nastąpić częściowa reemulgacja asfaltu, z uwagi na pozostałość w błonce asfaltowej resztek emulgatora aktywnego. 2) Stosowanie przy badaniu zawieszenia w koszyczku z siatki drucianej próbki w zlewce, praktykowane w niektórych laboratoriach, nie daje różnicy ponieważ stwierdzona temperatura zarówno na samym dnie zlewki, jak również w połowie jej napełnienia wodą jest jednakowa w czasie gotowania tej próbki. 3) Dłuższe gotowanie niż 5 minut daje rozbieżne wyniki i nie powinno być stosowane, jako niemiarodajne, między innymi z powodu podanego w punkcie 1. 4) Badanie przyczepności asfaltu wydzielonego z emulsji, powinno być wykonane na kilku typowych, pod względem petrograficznym, rodzajach grysu (np. bazalt, granit, wapień). 5) Do badań polowych (na budowie) należy używać grysu przeznaczonego do wykonania robót. [hasła pokrewne: lego city allegro, stężenie jonów wodorowych, kosztorys powykonawczy ]

Powiązane tematy z artykułem: kosztorys powykonawczy lego city allegro stężenie jonów wodorowych