Posted by on 19 września 2019

Zasadniczą wadą kauczuku naturalnego nie jest samo jego pęcznienie pod działaniem rozpuszczalników, lecz spadek wytrzymałości na rozciąganie , który prawie w każdym wypadku towarzyszy pęcznieniu. Kauczuki syntetyczne wykazują w tych warunkach na ogół mniejszy spadek wytrzymałości, nawet w wypadku, gdy wielkość pęcznienia jest taka sama jak kauczuku naturalnego. Charakterystyczne dla kauczuków syntetycznych jest również to, że zawierają one mniejszą ilość substancji rozpuszczalnych w organicznych rozpuszczalnikach niż kauczuk naturalny. Inną bardzo ważną własnością kauczuku syntetycznego jest jego większa odporność na starzenie niż kauczuku naturalnego. Własność tę zachowują kauczuki syntetyczne prawie w tych wszystkich warunkach, w jakich mogą się znaleźć wyroby z kauczuku naturalnego. Są więc one odporniejsze na działanie tlenu, ozonu powstałego z wyładowań elektrycznych, światła ultrafioletowego oraz wysokich temperatur. Przyczyną małej odporności kauczuku naturalnego w tych warunkach jest jego nienasycony charakter. Za słusznością tego poglądu przemawia fakt, że materiały o charakterze nasyconym, jak poliizobutylen oraz polichlorek winylu wykazują dużą odporność. na działanie wyżej wymienionych czynników. Kauczuki syntetyczne wykazują również większą wytrzymałość na zginanie, która np. w wypadku kauczuku butylowego jest wielokrotnie większa. [przypisy: rozmiary rur miedzianych , mrówka radomsko , średnice rur miedzianych ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka radomsko rozmiary rur miedzianych średnice rur miedzianych