Posted by on 7 września 2019

grysy kamienne o wymiarze 8+12 mm nie zapylone bazaltowe, granitowe lub inne, zależnie od potrzeby i celu badania. 5) stoper. Przystępując do badania, należy odważyć 100 g grysu kamiennego, a w parownicy – 10 g badanej emulsji. Następnie trzeba wsypać przygotowany i odważony grys do parownicy z emulsją i natychmiast oba materiały przemieszać tak, żeby wszystkie ziarna grysu były otoczone emulsją. Rozpoczynając mieszanie, należy włączyć stoper. Mieszanie przy otaczaniu grysu emulsją powinno trwać 20-30 sekund. Otoczony grys rozkłada się po 5+10 ziarn w małych, numerowanych parowniczkach (10+12 szt), które się przykrywa. Po trzech minutach przepłukuje się wodą destylowaną ziarna grysu w pierwszej parowniczce, licząc czas od początku otaczania grysu emulsją. Płukanie grysu prowadzi się do czasu, aż woda spłukująca grys będzie bezbarwna. Takie samo przepłukanie grysów kolejno w odstępach 3-minutowych przeprowadza się w następnych parowniczkach , obserwując stopień otoczenia ziarn grysu wytrąconym z emulsji asfaltem. Obserwację tę prowadzi się do czasu, gdy w którejś z parowniczek otrzyma się 1000 otoczenia powierzchni ziarn grysu. Wtedy badanie należy uważać za zakończone, tak jak i rozpad badanej emulsji numer kolejny parowniczki, w której nastąpił całkowity rozpad emulsji lub licząc czas od uruchomienia stopera, można obliczyć czas rozpadu badanej emulsji na użytym do badania grysie. W zależności od użytego grysu (pod względem petrograficznym), wyniki badania czasu rozpadu emulsji mogą się nieco różnić. Poważny wpływ na wyniki badania ma zapylenie grysu i w ogóle jego czystość oraz świeżość przełomu płaszczyzn poszczególnych ziarn, jak również stopień zwietrzenia skały, z której pochodzi grys. Dlatego też przy podawaniu wyników badania należy również określić poprzednio wyszczególnione dane. [patrz też: olx swinoujscie, mrówka prudnik, olx swinoujscie drewniane całoroczne ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka prudnik mrówka pułtusk olx swinoujscie

Posted by on 7 września 2019

grysy kamienne o wymiarze 8+12 mm nie zapylone bazaltowe, granitowe lub inne, zależnie od potrzeby i celu badania. 5) stoper. Przystępując do badania, należy odważyć 100 g grysu kamiennego, a w parownicy – 10 g badanej emulsji. Następnie trzeba wsypać przygotowany i odważony grys do parownicy z emulsją i natychmiast oba materiały przemieszać tak, żeby wszystkie ziarna grysu były otoczone emulsją. Rozpoczynając mieszanie, należy włączyć stoper. Mieszanie przy otaczaniu grysu emulsją powinno trwać 20-30 sekund. Otoczony grys rozkłada się po 5+10 ziarn w małych, numerowanych parowniczkach (10+12 szt), które się przykrywa. Po trzech minutach przepłukuje się wodą destylowaną ziarna grysu w pierwszej parowniczce, licząc czas od początku otaczania grysu emulsją. Płukanie grysu prowadzi się do czasu, aż woda spłukująca grys będzie bezbarwna. Takie samo przepłukanie grysów kolejno w odstępach 3-minutowych przeprowadza się w następnych parowniczkach , obserwując stopień otoczenia ziarn grysu wytrąconym z emulsji asfaltem. Obserwację tę prowadzi się do czasu, gdy w którejś z parowniczek otrzyma się 1000 otoczenia powierzchni ziarn grysu. Wtedy badanie należy uważać za zakończone, tak jak i rozpad badanej emulsji numer kolejny parowniczki, w której nastąpił całkowity rozpad emulsji lub licząc czas od uruchomienia stopera, można obliczyć czas rozpadu badanej emulsji na użytym do badania grysie. W zależności od użytego grysu (pod względem petrograficznym), wyniki badania czasu rozpadu emulsji mogą się nieco różnić. Poważny wpływ na wyniki badania ma zapylenie grysu i w ogóle jego czystość oraz świeżość przełomu płaszczyzn poszczególnych ziarn, jak również stopień zwietrzenia skały, z której pochodzi grys. Dlatego też przy podawaniu wyników badania należy również określić poprzednio wyszczególnione dane. [patrz też: olx swinoujscie, mrówka prudnik, olx swinoujscie drewniane całoroczne ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka prudnik mrówka pułtusk olx swinoujscie