Posted by on 16 września 2019

Do budowy ścianek grubości 6 cm używa się zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 1 : 6 lub 1 : 1 : 8, a do ścianek grubości 12 cm – zaprawy o proporcji 1 : 1 : 9 lub 1 : 2 : łO. Jeżeli długość ścianki przekracza 5 cm, należy co trzecią spoinę zbroić stalą płaską lub okrągłą. Ścianki grubości 6 cm należy łączyć ze ścianą konstrukcyjną w dotyk na zaprawę, a dla należytego powiązania obu ścian – połączyć je kotewkami. Ścianki grubości 12 cm wiąże się ze ścianą zewnętrzną wykonaną z bloków gazo-betonowych przez wpuszczenie co drugiej warstwy bloków ścianki działowej w ścianę nośną jednocześnie z jej wznoszeniem. Stosowanie płyt gazobetonowych do budowy ścianek działowych jest o tyle korzystniejsze, że oprócz małego ciężaru nie powodują one później pękania tynku lub powstawania na nim rys, co często- się zdarza w ścianach wykonanych z płyt żużlo-betonowych. Tłumaczy się to tym, że procesy skurczowe betonu trwają znacznie dłużej niż gazobetonu, który praktycznie po wyjściu z fabryki nie wykazuje żadnych rys skurczowych. [więcej w: olx świebodzin, lego city allegro, strop porotherm ]

Powiązane tematy z artykułem: lego city allegro olx świebodzin strop porotherm

Posted by on 16 września 2019

Do budowy ścianek grubości 6 cm używa się zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 1 : 6 lub 1 : 1 : 8, a do ścianek grubości 12 cm – zaprawy o proporcji 1 : 1 : 9 lub 1 : 2 : łO. Jeżeli długość ścianki przekracza 5 cm, należy co trzecią spoinę zbroić stalą płaską lub okrągłą. Ścianki grubości 6 cm należy łączyć ze ścianą konstrukcyjną w dotyk na zaprawę, a dla należytego powiązania obu ścian – połączyć je kotewkami. Ścianki grubości 12 cm wiąże się ze ścianą zewnętrzną wykonaną z bloków gazo-betonowych przez wpuszczenie co drugiej warstwy bloków ścianki działowej w ścianę nośną jednocześnie z jej wznoszeniem. Stosowanie płyt gazobetonowych do budowy ścianek działowych jest o tyle korzystniejsze, że oprócz małego ciężaru nie powodują one później pękania tynku lub powstawania na nim rys, co często- się zdarza w ścianach wykonanych z płyt żużlo-betonowych. Tłumaczy się to tym, że procesy skurczowe betonu trwają znacznie dłużej niż gazobetonu, który praktycznie po wyjściu z fabryki nie wykazuje żadnych rys skurczowych. [więcej w: olx świebodzin, lego city allegro, strop porotherm ]

Powiązane tematy z artykułem: lego city allegro olx świebodzin strop porotherm